ข่าว ประมวลภาพข่าว

ร้านอินทนิลจำหน่ายหน้ากากอนามัย

ร้านอินทนิล ได้เปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยธงฟ้าในราคาซองละ 10 บาท บรรจุ 4 ชิ้น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  264 สาขา วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 14:00-17:00 น. และที่ร้านอินทนิลในต่างจังหวัด วันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14:00-17:00 น. กว่า 318 สาขา สงวนสิทธิ์จำกัดการซื้อ 1 คนต่อ 1 ซอง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานการซื้อ ตรวจสอบรายชื่อสาขา : http://bit.ly/2IPE9YP