ข่าว ประมวลภาพข่าว

กทม. Big Cleaning สวนสาธารณะ 39 แห่งทั่วกรุง ป้องกันโควิด-19 แพร่ระบาด

วันนี้ (26 มี.ค. 63) : วลา 08.00 น, พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleanig ทำความสะอาดสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครจำนวน 39 แห่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดซื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Codiv- 19) โดยเริ่มจากสวนสาธารณะบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต เขตจตุจักรเป็นที่แรก ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล