สระสุวรรณชาด

06 พ.ค. 2563 เวลา 6:49 น.

ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ผ่านมากว่า 15 ปี  สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สระสุวรรณชาด สระว่ายน้ำสำหรับบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาโครงการ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง ให้เป็นทุนในการก่อสร้าง “สระสุวรรณชาด” ซึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2548 และแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2548 โดยการออกแบบสระว่ายน้ำนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานคำแนะนำในการออกแบบตามหลักวิชาการ และนำแบบสระว่ายน้ำของสุนัขทรงเลี้ยง ณ วังไกลกังวล มาเป็นต้นแบบ พร้อมทั้งพระราชทานชื่อสระน้ำนี้ว่า “สระสุวรรณชาด” ตามชื่อสกุลครอบครัวของคุณทองแดง ซึ่งในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดสระสุวรรณชาด ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงพาคุณทองแดง มาร่วมพิธีเปิดสระในครั้งนั้นด้วย ผ่านมากว่า 15 ปี ที่สระสุวรรณชาด ได้เปิดให้บริการกับประชาชนนำสัตวเลี้ยงมาเข้ารับบริการ ยังความปราบปลิ้มมาจนถึงทุกวันนี้

ทางด้าน คณบดีคณะสัตวแพทยสาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ผศ น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับ ประชาชนว่าโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ยังเปิดให้บริการตามปกติ เพื่อลดความเสียงการติดเชื้อโควิด19 ขอให้ประชาชนปฎิบัติตามคำแนะนำดังนี้

หน่วยสัตว์เลี้ยงพิเศษ(exotic) ขอปรับการให้บริการ

 1. งดรับฝากสัตว์ป่วยเพื่อรักษา
 2. กำหนดจำนวนสัตว์ที่รักษา 25 รายต่อวัน
 3. ถ้านำสัตว์ป่วยมารักษา ขอให้นัดหมายทางโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ในเวลา 08.30 - 14.00 น. ที่โทรศัพท์ 02-797-1900 ต่อ 2338 หรือส่งความต้องการนัดหมายเข้าตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่านทาง google from ที่ email : [email protected] จากนั้นรออีเมล์ยืนยันกลับ

คลินิกทันตกรรม และศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า ขอปรับการบริการ

 1. งดการจองคิวทำฟันอออนไลน์
 2. งดการรับตรวจรักษาโดยไม่ผ่านอายุรกรรม(Walk-in)
 3. งดการทำทันตหัตถการที่ไม่ฉุกเฉิน หรือเพื่อเสริมความงาม

หน่วยฉุกเฉินเปิดให้บริการตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น. (หมายเหตุ : วันและเวลาปฏิบัติงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของประเทศ โดยติดตามข่าวสารจาก facebook ของโรงพยาบาลสัตว์ฯ เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารผ่านทาง www.facebook.com/KUVetTeachingHospital/)

ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านมากว่า 15 ปี สระว่ายน้ำสำหรับการบำบัดและฟื้นฟูร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาท สร้างโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากทุนพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร