ข่าว ประมวลภาพข่าว

ห้างเปิดวันแรก

จากที่ได้มีมารตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ประชาชนส่วนใหญ่ทยอยมาห้างสรรพสินค้าที่เปิดให้บริการเป็นวันเเรกหลังจากรัฐบาลประกาศคลายล็อคดาวน์ โดยห้างสรรพสินค้าและร้านค้าที่ได้รับการผ่อนปรนจะต้องลงทะเทียน WWW.ไทยชนะ.com เพื่อรับQR Code ส่วนลูกค้าสามารถนำโทรศัพท์สแกน QR Code เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูล ก่อนใช้บริการ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19