ข่าว ประมวลภาพข่าว

บขส.เปิดให้บริการแล้ววันนี้ (หมอชิต)

บขส.เปิดเดินรถแล้ววันนี้ เส้นทางภาคเหนือ-อีสาน ในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ หลังหยุดเดินรถกว่า 1 เดือน ส่วนเส้นทางสู่ภาคใต้ เริ่มเปิดให้บริการ 1 มิถุนายน 63

บขส.เปิดเดินรถเส้นทางภาคเหนือ-อีสาน  หลังหยุดเดินรถกว่า 1 เดือน ส่วนเส้นทางสู่ภาคใต้ เริ่มเปิดให้บริการ 1 มิถุนายน 63 บริษัท ขนส่ง หรือ บขส. แจ้งว่า บขส. เตรียมเปิดเดินรถในเส้นทางภาคเหนือ จำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย

กรุงเทพฯ–เชียงใหม่, กรุงเทพฯ–เชียงราย, กรุงเทพฯ–อุตรดิตถ์

กรุงเทพฯ–สารจิตร, กรุงเทพฯ–แม่สอด, กรุงเทพฯ–หล่มเก่า, กรุงเทพฯ–คลองลาน

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 9 เส้นทาง ประกอบด้วย

กรุงเทพฯ–หนองบัวลำภู, กรุงเทพฯ–สกลนคร, กรุงเทพฯ–เชียงคาน

กรุงเทพฯ–สุรินทร์, กรุงเทพฯ–บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ–กันทรลักษ์

กรุงเทพฯ–ศรีสะเกษ, กรุงเทพฯ–รัตนบุรี, กรุงเทพฯ–จันทบุรี

ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง หลังจากที่ บขส.หยุดให้บริการชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ส่วนเส้นทางเดินรถภาคใต้ เตรียมเปิดเดินรถ จำนวน 3 เส้นทาง เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

เส้นทางกรุงเทพฯ – เกาะสมุย , กรุงเทพฯ – ภูเก็ต , กรุงเทพฯ – ตรัง

โดยผู้โดยสารทุกคนต้องกรอกใบ ต.8 เพื่อทำการบันทึกข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลส่วนบุคคล และสถานที่ปลายทางที่จะไปพักให้ครบถ้วนก่อนซื้อตั๋วเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง จากการสำรวจของทีมข่าววันนี้ ที่หมอชิตเป็นไปอย่างคึกคัก และยังคงมีผู้ตกค้างไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากขบวนรถเต็ม เพราะทาง บขส. ได้กำหนดการเว้นระยะห่างบนรถโดยสาร เช่น 48 ที่นั่งเหลือเพียง 24 ที่นั่ง จึงทำให้ประชาชนไม่สามารถเดินทางได้ ทาง บขส. ฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนว่าควรสำรองที่นั่งก่อนการเดินทาง

 

หมอชิต

หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต
หมอชิต