BEM เปิดตัวโครงการ "Healthy Joumey with BEM" แจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น!

01 มิ.ย. 2563 เวลา 7:56 น.

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th

BEM เปิดตัวโครงการ "Healthy Joumey with BEM" แจกหน้ากากผ้าฟรี 1 ล้านชิ้น!

รองรับผู้โดยสารหลังคลายล็อก มั่นใจผู้ใช้ทางด่วน และรถไฟฟ้ากลับมาเร็ว บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟา MRTสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง พร้อมให้ความร่วมมือตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม หลังคลายล็อกประชาชนกลับมาทำงานใช้ชีวิตนอกบ้านและเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนมากขึ้น ดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท BEM ได้ยืนยันถึงความพร้อมในการให้บริการรถไฟฟ้า สายสีน้ำงินและสายสีม่วง โดยตระหนักถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพนักงานเป็นลำดับแรก MRT จึงยังคงมาตรการต่างๆ อย่งต่อเนื่อง BEM ได้จัดทำโครงการ "Heaty Journey with BEM" เพื่อแทนความขอบคุณ ห่วงใย และสงความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟา MRT โดย แจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้นฟรี! ให้กับผู้ช้บริการรถไฟฬา MRT ส่งเสริมการสวมหน้กากอนามัยเมื่อมาใช้บริการรถไฟฬา พื่อความปลอดภ้ของผู้โดยสารและส่วนรวม โดยจะริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มิถูนายนจนถึงเดือน

สิงหาคม 2563 โดยรับได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำงินและสายสีม่วงทั้ง 53 สถานีและแบ่งปันอีกส่วนหนึ่งให้กับชุมชนกว่า 21 ชุมชนและสถานศึกษรายรอบสันทางรถไฟฬและทางด่วนกว่า 60 แห่ง สำนักงานเขต กทม.16 เขต เทศบาลนนทบุรี เป็นต้น   การแจกหน้ากากผ้าให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ในช่วงเดือนมิถุนายน- สิงหาคม จะแบ่งออกเป็น 3 ครั้งแต่ละครั้งจะสลับช่วงวลากันและวนไปจนคบทั้ง 53 สถานี เพื่อให้โดยสารได้รับหน้ากากอย่างทั่วถึงมากที่สุด ผู้โดยสารไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ เพียงแต่ขอความร่มมือรับหน้ากากผ้า 1 ท่าน/ 1 ชิ้น ตลอดรายการโดยสามารถติดตามรายละเอียดกำหนดการแจกหน้ากากผ้าได้จากสื่อมวลชนและซ่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท และพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เติมงินบัตรโดยสารตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป รับฟรีหน้ากากผ้า 1ชิ้นที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี ตั้งแต่วันที่ 1 มิฤนายน 2563 เป็นตันไปจนกว่าของจะหมด

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.springnews.co.th