ถุงผ้ารักษ์โลก

02 ม.ค. 2563 เวลา 9:26 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ประชาชนเริ่มใช้ถุงผ้าเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงใช้ร่วมกับถุงพลาสติก โดยพนักงาน 7-11 ให้ข้อมูลว่า จากการงดแจกถุงพลาสติกมา 1 วัน ลูกค้าตื่นตัวกันมาก ถุงผ้าที่นำมาจำหน่ายขาดตลาด เนื่องจากลูกค้าต้องการใช้ถุงผ้าจำนวนมาก และมีลูกค้าบางคนนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใช้อีกครั้ง มีลูกค้าบางส่วนที่ต่อว่าที่ทางร้านงดแจกถุงพลาสติก แต่เป็นส่วนน้อยมาก

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th