ข่าว ประมวลภาพข่าว

ถุงผ้ารักษ์โลก

ประชาชนเริ่มใช้ถุงผ้าเพิ่มมากขึ้นแต่ยังคงใช้ร่วมกับถุงพลาสติก โดยพนักงาน 7-11 ให้ข้อมูลว่า จากการงดแจกถุงพลาสติกมา 1 วัน ลูกค้าตื่นตัวกันมาก ถุงผ้าที่นำมาจำหน่ายขาดตลาด เนื่องจากลูกค้าต้องการใช้ถุงผ้าจำนวนมาก และมีลูกค้าบางคนนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใช้อีกครั้ง มีลูกค้าบางส่วนที่ต่อว่าที่ทางร้านงดแจกถุงพลาสติก แต่เป็นส่วนน้อยมาก