การเมือง

ปลดล็อกพรรคการเมือง คำถามที่ยังรอคำตอบ ?

 

กรอบเวลาในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการที่กำหนดให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคดำเนินกิจการภายในพรรคให้แล้วเสร็จ ยังคงเดินไปอย่างต่อเนื่อง ทามกลางคำถามจากพรรคการเมืองว่าเมื่อไร คสช.จะปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรม แต่ก็ยังไร้คำตอบที่ชัดเจน จาก คสช. ติดตามรายละเอียดได้จากรายงาน

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ยังไม่พร้อม ยังไม่พิจารณา เดี๋ยวจะดูเวลาที่เหมาะสม แต่ทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบเวลาการทำงาน ซึ่งตอนนี้ยังไม่เรียบร้อย ยังมีการโจมตีบิดเบือน ยังไม่ไปในทิศทางเดียวกัน”

ด้าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่า “ให้ตนเองคิดและสรุปออกมาก่อน จะเปิดเผยทีเดียวจบ และมั่นใจว่าทันตามกรอบเวลาการทำงานอย่างแน่นอน ส่วนใหญ่ (นักการเมือง) ก็ทำกันอยู่แล้วเพียงแต่ไม่โครมคราม”

คำพูดของฝ่าย คสช. คงตีความได้ว่า ในช่วงนี้ยังไม่น่าจะมีการปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้อย่างแน่นอน และไม่เพียงแต่ คสช.ที่ยังไม่พร้อมปลดล็อคให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมนั้น แต่ในสายตาของนักวิชาการอย่างนายเจษฎ์ โทณะวณิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ก็มองว่าช่วงเวลานี้ ยังไม่เหมาะสมที่จะออกมาเรียกร้องให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมือง เพราะประเทศเพิ่งผ่านพ้น ช่วงโศกเศร้ามาได้ไม่นาน ดังนั้นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการปลดล็อค ให้พรรคการเมือง น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนธันวาคม 2560 – มกราคม 2561 แต่หากเลยจาก 2 เดือนนี้ไป คสช.ก็ถือว่าหมดข้ออ้างแล้ว

นายเจษฎ์ ยังเสนอด้วยว่า การปลดล็อกพรรคการเมืองอาจผ่อนปรนทีละส่วนได้ ไม่ต้องทำทั้งหมด เพื่อให้ คสช.ยังสามารถควบและรักษาความสงบได้

ด้าน กกต.ยอมรับ ว่า แม้ช่วงนี้พรรคจะขาดทุนเรื่องกรอบเวลาในการทำกิจกรรมภายในพรรค แต่ทันทีที่ คสช.ปลดล็อกพรรคการเมืองสามารถขอขยายเวลาทำกิจการกับนายทะเบียนพรรคการเมืองได้ แต่ขอเป็นรายกรณีเท่านั้น กกต.ไม่สามารถขยายเวลาเป็นการทั่วไปได้

แต่ถึงแม้ว่าจะ ขอขยายได้ แต่หาก คสช.ปลดล็อกช้า และหากการขยายเวลากินเข้าไปในช่วงมีพระราชกฤษฎีกาประกาศวันเลือกตั้งแล้ว อาจจะกระทบทำให้พรรคไม่สามารถส่งสมาชิกลงรับสมัครเลือกตั้งได้ทัน ที่สำคัญการปลดล็อกช้า มีผลกระทบโดยตรงต่อพรรคการเมืองใหม่ เพราะว่าจะจัดตั้งพรรคใหม่ได้ ต้องรอให้ คสช.ปลดล็อคพรรคการเมืองก่อน
โดยกรอบเวลาที่พรรคการเมืองเก่า ต้องดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมือง ดังนี้

– ภายใน 5 ม.ค.61 ยืนยันตัวตนสมาชิกพรรค ภายใน 5 เม.ย 61
– หาสมาชิก ครบ 500 คน
– จัดตั้งสาขาหรือตัวแทนพรรค อย่างน้อยภาคละ 1 สาขา
– จัดให้มีทุนประเดิมพรรค 1 ล้าน
– ให้สมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน ชำระค่าบำรุง ประชุมพรรคเพื่อแก้ไขข้อบังคับ ประกาศอุดมการณ์ นโยบาย
– ภายใน 7 ต.ค. 61 ต้องให้สมาชิกชำระค่าบำรุง ไม่น้อยกว่า 5000 คน
– ภายใน 7 ต.ค. 64 ต้องให้สมาชิกชำระค่าบำรุงไม่น้อยกว่า 10,000 คน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด กกต.เตรียมที่จะออกระเบียบ และ ประกาศที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 ก่อน โดยไม่ต้องรอ คสช.ปลดล็อก เพื่อให้ พรรคการเมืองได้ศึกษาระเบียบต่างๆก่อน ซึ่งประกาศต่างมีทั้งหมด 8 ฉบับ อาทิ ร่างระเบียบว่าด้วยพรรคการเมือง ร่างประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด ร่างประกาศ เรื่อง การจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสาขาพรรคการเมืองหรือคณะกรรมการสาขาพรรคการเมือง ร่างประกาศ เรื่อง การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิกพรรคการเมืองซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยร่างระเบียบและประกาศทั้งหมดจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา

เรื่องของความสงบเรียบร้อยคงเป็นเหตุผลหลัก ที่ทำให้ คสช.ยังไม่ยอมปลดล็อกให้พรรคการเมือง ทำกิจกรรม และหากทั้ง 2 ฝ่ายยัง ไม่มีใครยอมถอย หนทางที่ดีที่สุดคงต้องปลดล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจการพรรคตามได้ ภายใต้การรักษาความสงบ ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองจนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาประกาศวันเลือกตั้ง