คุก 2 ปี “ปลอดประสพ” ใช้อำนาจยกเลิกคำสั่งขึ้นตำแหน่งขรก.ซี9

ศาลอุทธรณ์จำคุก 2 ปี “ปลอดประสพ” ไม่รอลงอาญา ชดใช้ 1.4 ล้าน ฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ยกเลิกคำสั่งขึ้นตำแหน่งข้าราชการซี9

วันนี้( 17 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี ศาลอ่านคํา พิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลขดํา อ.1063/2558 ที่นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นโจทก์ ยื่น ฟ้อง นายปลอดประสพ สุรัสวดี อายุ 73 ปี อดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชําติและสิ่งแวดล้อม และอดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นจําเลย ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เมื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 46-12 พฤศจิกายน 54 ใช้ ดุลยพินิจโดยไม่ชอบ ให้ระงับการมอบหมายงานในหน้าที่ตามคําสั่ง 399/2546 ที่ให้เลื่อนและแต่งตั้งโจทก์ ขึ้นดํารงตําแหน่ง ผอ.สํานัก (นักวิชาการป่าไม้ 9)

โดยศาลอุทธรณ์ มีคําพิพากษาแก้ จากเดิมที่ศาลชั้นต้นให้รอลงอาญา 2 ปี และปรับ 20,000 บาท เป็นว่า ให้จําคุก 2 ปีโดยไม่รอลงอาญา แต่ยังคงให้ชดใช้ค่าเสียหายโจทก์ด้วย 1.4 ล้านบาท

ซึ่งขณะนี้ นายปลอดประสพ จําเลยอยู่ระหว่างรอยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวสู้คดีชั้นฎีกา