สนช. เตรียมลงมติลับเลือก กสทช.ชุดใหม่ 7 คน สะพัด! จ่อล้มสรรหายกชุด

รองประชาน สนช. เตรียมประชุมลงมติลับวาระเร่งด่วน เกี่ยวกัน การคัดเลือก คณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่ คาดมีการล้มการสรรหา เนื่องจากมีผู้สมัครกว่า 10 คน เข้าข่ายคุณสมบัตต้องห้าม

ที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่หนึ่ง เป็นประธาน พิจารณาและลงมติลับวาระเร่งด่วน เพื่อให้ความเห็นชอบบุคคลที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน คือ นางภรณี ลีนุตพงษ์ และ ให้ความเห็นชอบ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน คือ พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร

นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาและลงมติลับ ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเป็น คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ที่คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล พิจารณาเสร็จแล้ว

สำหรับกระบวนการสรรหา กสทช.ชุดใหม่ คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้ส่งรายชื่อบุคคลที่ผ่านคุณสมบัติ 14 คน จากผู้สมัครทั้ง 85 คน และให้ สนช.ลงมติลับ เลือกให้ได้ตัวจริง 7 คน แบ่งออกเป็น 7 ด้าน แข่งขันกันด้านละ 2 คน ได้แก่

“ด้านกิจการกระจายเสียง” ได้แก่ พ.อ.กฤษฎา เทอดพงษ์ และนายธนกร ศรีสุกใส

“ด้านกิจการโทรทัศน์” ได้แก่ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ และ พล.อ.มังกร โกสินทรเสนีย์

“ด้านกิจการโทรคมนาคม” ได้แก่ นายอธิคม ฤกษบุตร กับ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ

“ด้านวิศวกรรม” ได้แก่ พล.อ.ต.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ และ พ.อ.อนุรัตน์ อินกัน

“ด้านกฎหมาย” ได้แก่ นายมนูภาน ยศธแสนย์ และ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

“ด้านเศรษฐศาสตร์” ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภักดี มะนะเวศ และ นายณรงค์ เขียดเด

และสุดท้าย “ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน” ได้แก่ รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี และนายวรรณชัย สุวรรณกาญจน์

มีรายงานข่าวว่า การพิจารณาวันนี้มีความเป็นไปได้ที่กรรมการจะเสนอให้ล้มการสรรหาทั้งกระดาน เนื่องจากมีผู้สมัครเกือบ 10 คน เข่าข่ายขัดคุณสมบัติต้องห้าม เรื่องการถือหุ้นกิจการสื่อ และทำให้คณะกรรมาธิการ ที่พิจารณากันเมื่อต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ตีความและมีความเห็นออกเป็น 2 ฝ่าย

ฝ่ายแรกเสนอว่า ควรสรรหาใหม่ทั้งหมด เพราะเหลือบุคคลที่ผ่านการพิจารณาจริงๆ ไม่ถึง 10 คนกับกรรม การอีกฝ่ายเห็นว่า ก็ให้เลือกเฉพาะกลุ่มที่เหลือไม่ถึง 10 คน เพื่อให้ได้ตัวจริง 7 คน แต่กรรมการบางคนเห็นว่า ถ้าเลือกแบบนั้นอาจทำให้ไม่ได้บุคคล ที่มีคุณสมบัติเป็น กรรมการ กสทช. ที่เหมาะสมจริงๆ จึงเสนอให้สรรหาใหม่ยกชุด แต่ยังไม่ชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วการลงมติวันที่ 19 เม.ย.นี้ จะตัดสินใจอย่างไร