ผบ.สส. วางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกู้อิสรภาพของไทย

พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 โดยมีผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ , ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , หัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและผู้แทนส่วนราชการพลเรือนเข้าร่วมพิธี และพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทาน ที่กองบัญชาการกองทัพไทย

ทั้งนี้ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรค์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2148 พระชนมพรรษา 50 พรรษา รวมสิริดำรงราชสมบัติ 15 ปี สำหรับการจัดพิธีครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองและคนไทยทั้งมวล สมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังได้สำนักในพระมหากรุณาที่คุณของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชตราบชั่วกาลนาน