“กฤษฎีกา” โต้ ไม่ได้ยับยั้งกฎหมายจดทะเบียนคู่ชีวิต

นายดิสทัต โหตระกิตย์แจงไม่ได้ยับยั้งกฎหมายจดทะเบียนคู่ชีวิต

วันนี้(8พ.ค.) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ขอชี้แจงกรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกา ถูกพาดพิงโดยนักวิชาการว่าเราและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) จะยับยั้ง ร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. .. จึงขออธิบายว่ากฎหมายฉบับนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

แต่ยังอยู่ที่เจ้าของร่าง คือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่กำลังจัดทำอยู่ คณะกรรมการกฤษฎีกาไม่ได้มีความต้องการยับยั้งแต่อย่างใด และที่ผ่านมาคณะกรรมการกฤษฏีกา ก็ให้ความร่วมมือในการร่างกฎหมายกับหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี