พรรคการเมือง หน่วยงาน รวมวางพวงมาลาสดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรม

ตัวแทนพรรคการเมืองและหน่วยงานต่างๆ รวมพวงมาลาสดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรม รำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ พฤษภาคม 2535

พรรคการเมืองและหน่วยงานต่างๆ พร้อมใจกันวางพวงมาลาสดุดีวีรชนพฤษภาประชาธรรม ณ อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม (สวนสันติพร) รำลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) ได้กระทำความรุนแรงต่อประชาชนจนเกิดการสูญเสีย บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยคณะรัฐมนตรี มีมติ วันที่ 30 ธันวาคม 2546 รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวัน “พฤษภาคมประชาธรรม”

โดยบรรยากาศ มีทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นักวิชาการ เข้าร่วมซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การต่อสู้ของประชาชน พฤษภา 35 ผ่านมาแล้ว 26 ปี ประชาธิปไตยไทยยังไปไม่ถึงเป้าหมาย ยังวนเวียนถอยหลังอยู่ในวัฏจักรเดิมๆเป็นบทเรียนให้สังคมได้เรียนรู้ก้าวข้ามความขัดแย้ง และสานต่อเป้าหมายของวีรชนพฤษภา 35 ให้สำเร็จลุล่วงต่อไป