ค้าน! “สมชาย ชาญณรงค์กุล” นั่งกกต.เหตุมีคดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่

ผู้เสียหายจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นค้าน”สมชาย ชาญณรงค์กุล”นั่งกกต.เหตุมีคดีละเว้นปฏิบัติหน้าที่สมัยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด้านกมธ.ตรวจสอบประวัติกกต.ยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย และเปิดรับข้อมูลทุกด้านถึง 25 พ.ค.นี้ พร้อมเตรียมเชิญว่าที่ 7 กกต.เข้าให้ข้อมูล

วันนี้(23พ.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนประชาชนผู้ได้รับความเสียหายกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด 12 คนนำโดยนางกาญจนา ภู่ทอง ยื่นหนังสือประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอส่งข้อมูลคัดค้านนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกกต. เป็นกกต. โดยมีนายสมชาย แสวงการ โฆษกกมธ.ฯเป็นผู้รับเรื่อง

นายสมชาย กล่าวว่า เมื่อมีการยื่นเรื่องมาก็จะนำข้อมูลเสนอให้ประธานกมธ.เพื่อนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกมธ.ร่วมกับข้อมูลที่มีการเปิดรับจากประชาชนทั่วไป และข้อมูลที่ได้สอบถามไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 22 องค์กร อาทิ ตำรวจสันติบาล คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งจะเปิดรับข้อมูลถึง 25 พ.ค.นี้ จากนั้นอาจจะเชิญผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ได้รับการสรรหาทั้ง 7 คนเข้าชี้แจงและให้ข้อมูล ซึ่งยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะนำเสนอข้อมูลทั้งหมดให้สมาชิกสนช.ได้รับทราบ ส่วนการลงมติขึ้นอยู่กับสนช.จะเป็นผู้ตัดสินใจ อย่างไรก็ตามเมื่อคดียังไม่ถึงที่สุด ก็ถือว่าบุคคลที่ถูกร้องยังบริสุทธิ์ แต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม

ทั้งนี้ตามหนังสือที่ยื่นถึงประธานกมธ.ตรวจสอบประวัติฯระบุว่านายสมชาย ชาญณรงค์กุล หนึ่งในผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกกต. เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และทำหน้าที่นายทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้กระทำการหรือละเว้นกระทำการตามหน้าที่เป็นเหตุให้ประชาชนที่มายื่นหนังสือเกิดความเสียหาย และได้มีการฟ้องร้องคดีต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  และในชั้นการสอบสวนยังระบุว่าการกระทำของนายสมชาย ชาญณรงค์กุล ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จึงเห็นว่าไม่สมควรที่จะได้รับความเห็นชอบจากสนช.ให้ดำรงตำแหน่งกกต.