เปิดบัญชีถือครองหุ้น "ดอน ปรมัตถ์วินัย" ก่อนโดนเชือด

31 พ.ค. 2561 เวลา 23:47 น.

เปิดรายการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ที่แจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช. หลังและก่อนเข้ารับตำแหน่ง หลังถูก กกต.ระบุว่าเป็นการถือหุ้นเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ จนทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเสียงข้างมากเห็นว่าการถือครองหุ้นของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธาน ป.ป.ช.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้น

ทีมข่าวตื่นข่าวเช้า สปริงนิวส์ จะพาไปตรวจสอบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. ของนายดอน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 มีดังนี้

หุ้นของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) จำนวน 16,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 329,600 บาท

หุ้นของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) จำนวน 3,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 459,000 บาท

หุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) จำนวน 1,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 260,000 บาท

หุ้นของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) จำนวน 10,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 517,500 บาท

หุ้นของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) จำนวน 2,200 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 1,108,800 บาท

หุ้นของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) จำนวน 80,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 872,000 บาท

เปิดรายการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ที่แจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช. หลังและก่อนเข้ารับตำแหน่ง หลังถูก กกต.ระบุว่าเป็นการถือหุ้นเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ จนทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

นายดอน ยังยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ซึ่งแสดงว่า ยังคงไว้ซึ่งความเป็นผู้ถือหุ้นและหุ้นของบางบริษัทมีการได้มาเพิ่มขึ้นในระหว่างดำรงตำแหน่งด้วย โดยแสดงรายการเงินลงทุน คือ

หุ้นของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU) จำนวน 24,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 376,800 บาท (เพิ่มขึ้น 8,000 หุ้น)

หุ้นของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) จำนวน 3,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 597,000 บาท

หุ้นของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) จำนวน 1,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 347,000 บาท

หุ้นของ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (RATCH) จำนวน 10,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 517,500 บาท

หุ้นของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) จำนวน 2,200 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 1,144,000 บาท

หุ้นของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) จำนวน 80,000 หุ้น ไม่ระบุวันได้มา มูลค่ารวม ณ วันแสดงบัญชี 896,000 บาท

เปิดรายการแจ้งบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สินของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ ที่แจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช. หลังและก่อนเข้ารับตำแหน่ง หลังถูก กกต.ระบุว่าเป็นการถือหุ้นเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญ จนทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด