“วิษณุ” แจง “บิ๊กตู่” ไม่กังวลรมว.ต่างประเทศขาดคุณสมบัติ ไม่กระทบทำงาน

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรี รับทราบ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเสียงข้างมาก ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี แล้ว ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่กระทบการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. มีมติเสียงข้างมาก ให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี เนื่องจาก เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 ไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือ หากประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้นให้คนอื่น ในกรณีเป็นภรรยาถือหุ้น ว่า เท่าที่ทราบมติจาก กกต. มีเสียงโหวตเท่ากันคือ 2 ต่อ 2 แต่ประธาน กกต. ได้ใช้อำนาจลงคะแนนเพิ่มเป็น 3 ต่อ 2 เพื่อส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อทำการวินิจฉัยชี้ขาด และเพื่อเป็นบรรทัดฐานสำหรับนักการเมืองในอนาคต ซึ่งขณะนี้ รัฐบาลยังไม่ได้รับทราบมติอย่างเป็นทางการจาก กกต. และ กกต. ยังไม่แจ้งรายละเอียดมายังรัฐบาล เบื้องต้น ได้รายงานให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. รับทราบแล้ว และนายกรัฐมนตรีไม่ได้รู้สึกกังวล ยืนยันว่า กรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องพักงาน หรือ ปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี เนื่องจาก กระทรวงการต่างประเทศมีตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย ซึ่งสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และย้ำว่า เรื่องนี้จะไม่มีปัญหา หากนายดอนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศ

ขณะที่การเชิญพรรคการเมืองต่างๆ มาหารือในเดือนมิถุนายนนี้ นายวิษณุ ระบุว่า ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีในเบื้องต้น แต่ไม่อยากพูดในตอนนี้ เพราะกลัวจะสับสนถึงแนวทางการพูดคุย เนื่องจาก หลายพรรคยังมีการสร้างเงื่อนไขในการพูดคุยครั้งนี้