กกต.ติวเข้มเจ้าหน้าที่เตรียมรับมือการเลือกตั้ง เชื่อทุจริตลดหลังรัฐธรรมนูญเพิ่มบทลงโทษ

กกต. เปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนไต่สวน สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เตรียมเลือกตั้ง เน้นการข่าว จับตาหัวคะแนนทุกพื้นที่ เชื่อทุจริตลดหลังรัฐธรรมนูญเพิ่มยาแรงบทลงโทษ

นายบุญส่ง น้อยโสภณ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กล่าวเปิดอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนสำหรับผู้บริหาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยระบุว่า การอบรมครั้งนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ กกต. มีความรู้ความชำนาญในข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงยังเพิ่มมาตรฐานการข่าวที่เข้มข้น โดยให้สำนักงานกกต.จัดเก็บข้อมูลตัวแทน หัวคะแนน และผู้ช่วยหาเสียงทุกจังหวัดเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีมาตรการคุ้มครองพยาน การให้เงินรางวัลแก่ผู้ชี้ช่องเบาะแสการทุจริตเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสุจริตและเที่ยงธรรม

นายบุญส่ง ยังระบุด้วยว่า เชื่อว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้การทุจริตจะลดน้อยลง เนื่องจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีความเข้มข้นลงโทษผู้กระทำความผิดมากขึ้น ทั้งการแจกใบดำ หรือ ตัดสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญาที่มีโทษจำคุกขั้นสูง