นายกฯ ย้ำฟังทุกเสียงติ ไม่ต้องการคำชมอาบยาพิษ

นายกรัฐมนตรี อัดฉีดเม็ดเงิน 20,000 ล้านบาท สนับสนุนกองทุกหมู่บ้าน กองทุนละ 3 แสนบาท พร้อมยืนยันไม่ใช้การหาเสียงและขอให้ประชาชนช่วยสร้างยอดรายได้ ไม่ใช่รอแต่งบจากรัฐบาล ย้ำฟังทุกเสียงติของประชาชน ไม่ต้องการคำชมอาบยาพิษ

ฟังทุกเสียงติของประชาชน ไม่ต้องการคำชมอาบยาพิษ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ โดยอัดฉีดงบประมาณให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 20,000 ล้านบาท กองทุนหมู่บ้านละไม่เกิน 300,000 บาท ต่อยอดโครงการเดิม ยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าดีใจที่ปีนี้กองทุนหมู่บ้านมีความก้าวหน้า ทุกคนเข้มแข็งขึ้น ทั้งความคิดและความร่วมมือในทุกด้าน ไม่ใช่รัฐบาลให้งบประมาณอย่างเดียว แต่ต้องสร้างความเข้มแข็งไปพร้อมกัน และทุกกองทุนที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจะต้องเพิ่มรายได้ให้กับกองทุนด้วย ไม่ใช่การได้เปล่า เพราะเมื่อใดที่รัฐบาลไม่มีงบอุดหนุน บ้านเมืองก็พัง พร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยรังแกคนจน เราต้องทำงานเพื่อคนจนไม่ใช่ทำเพื่อคนรวยอย่างเดียว และที่รัฐบาลทำทั้งหมดก็ไม่ใช่การหาเสียง แต่เป็นการทำงานตามกรอบนโยบายรัฐบาล ที่ฟังเสียงของประชาชน

 ระหว่างมอบนโยบายนายกรัฐมนตรี ยังสั่งการให้ทุกโรงเรียนไปตรวจสอบว่า โรงเรียนที่มีเด็กเรียน ป. 4 แล้วยังอ่านหนังสือไม่ออก โดยเตือนให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปตรวจสอบและระมัดระวังด้วย