ราชกิจจาฯ ประกาศโยก 11ข้าราชการ ผู้ว่าฯเชียงราย ไปพะเยามีผล 29 มิ.ย.61

ราชกิจจานุเบกษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่งเดิม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

๑. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๒. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

๓. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

๔. นายประจญ ปรัชญ์สกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

๕. นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนกงานปล ดกระทรวง

๖. นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

๗. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

๘. นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

๙. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

๑๐. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

๑๑. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม ทางด้าน พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยก่อนหน้านี้เช่นกัน ถึงถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ระบุ ว่า นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยว่า นายณรงค์ศักดิ์ ได้รับโปรดเกล้าฯเป็นผู้ว่าราชการพะเยาแล้ว แต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องเรื่องของเอกสาร ก่อนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาทราบอีกครั้ง

ส่วนการปฏิบัติในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ภายหลังมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาทางกระทรวงมหาดไทยจะมีคำสั่งรองรับให้ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าการช่วยเหลือ 13 ชีวิตทั้งโค้ชและเยาวชน ทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย เป็นที่เรียบร้อยและยุติลง