นายกฯ เยือนศรีลังกา เจรจา - ลงนามการค้าเสรี

13 ก.ค. 2561 เวลา 5:47 น.

นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีศรีลังกา ยกระดับความร่วมมือการค้า-การลงทุน ขอบคุณมอบหน่อโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เตรียมประดิษฐานวัดวชิรธรรมาราม จ.อยุธยา

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานภารกิจของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่อยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา อย่างเป็นทางการว่า วานนี้(12 ก.ค.) เวลา 18.00 น ตามเวลาท้องถิ่น ที่ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงโคลัมโบ นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ ซึ่งนายไมตรีปาละ สิริเสนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา จัดขึ้นอย่างสมเกียรติและอบอุ่น จากนั้น เวลา 18.30 น. นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เข้าหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะระหว่างไทย – ศรีลังกา สรุปสาระสำคัญดังนี้ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีศรีลังกาต่างยินดีที่ไทยและศรีลังกามีความร่วมมือและความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางศาสนา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนให้ขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยการยกระดับสถานะความสัมพันธ์เป็น “หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ” ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและการเปิดการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน ซึ่งจะเร่งรัดให้มีการเปิดเจรจาโดนเร็วและขับเคลื่อนในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน หากสำเร็จจะทำให้ทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าทางการค้าเป็น 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563

นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีศรีลังกา ยกระดับความร่วมมือการค้า-การลงทุน ขอบคุณมอบหน่อโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เตรียมประดิษฐานวัดวชิรธรรมาราม จ.อยุธยา

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณศรีลังกาที่จะมอบหน่อโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ให้แก่รัฐบาลไทย สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีมายาวนานและเป็นรากฐานของความสำคัญของไทยและศรีลังกา ทั้งนี้ ไทยพิจารณาให้วัดวชิรธรรมาราม จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับประดิษฐานหน่อโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ฯ ของศรีลังกา โดยไทยได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อจัดเตรียมพิธีรับมอบหน่อโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ฯ จากรัฐบาลศรีลังกาอย่างสมเกียรติ

นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีศรีลังกา ยกระดับความร่วมมือการค้า-การลงทุน ขอบคุณมอบหน่อโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เตรียมประดิษฐานวัดวชิรธรรมาราม จ.อยุธยา

จากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีศรีลังการ่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามเอกสารความร่วมมือต่าง ๆ จำนวน 4 ฉบับ ดังนี้ 1.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ 2.สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญาระหว่างไทยและศรีลังกา 3.แผนการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศรีลังกา และ4.บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าพื้นฐานระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมพื้นฐานศรีลังกากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีศรีลังกา ยกระดับความร่วมมือการค้า-การลงทุน ขอบคุณมอบหน่อโพธิ์ศักดิ์สิทธิ์ เตรียมประดิษฐานวัดวชิรธรรมาราม จ.อยุธยา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด