จรัส ชูแนวคิดเลือกตั้งผู้ว่าฯราชการจังหวัดโดยตรง พร้อมยกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

15 ก.ค. 2561 เวลา 5:11 น.

การเสวนาปฎิรูปประเทศไทย นายจรัส สุวรรณมาลา เสนอยกจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ชูแนวคิดเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง

มูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฎิรูปประเทศไทย ที่มีนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เป็นประธาน จัดงานเสวนาปฎิรูปประเทศไทย ในหัวข้อ การกระจายอำนาจ โดยมีนายจรัส สุวรรณมาลา อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ , นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคร่วมพลังประชาชาติไทย , นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย , นายสมบรูณ์ สุขสำราญ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด โดยมีนายสุเทพ กล่าวเปิดการเสวนา

โดยนายพงศ์โพยม กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐไทยอุ้มประชาชนมากเกิน ทำให้ประชาชนอ่อนแอ และการบริหารราชการแผ่นดิน มักให้ความสำคัญกับส่วนกลางมากกว่า ท้องถิ่น งบประมาณต่างๆก็ต้องรอได้รับการจัดสรร ดูแลและบริหารตนเองไม่ได้ ส่งผลให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง ท้องถิ่นเลยกลายเป็นเบี้ยล่างของรัฐตลอดมา ดังนั้นจึงต้องมีการปฎิรูปโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินใหม่โดยเร็ว

ด้านนายจรัส กล่าวว่า ที่ผ่านมาไม่มีพรรคไหนแก้ไขปัญหาเรื่องการกระจายอำนาจได้เลย ศูนย์การอำนาจรัฐอยู่ในระบบราชการและนักการเมืองระดับชาติเป็นต้นเองให้การบริหารจัดการของรัฐล้มเหลวในทุกด้าน

จึงขอเสนอให้ยกฐานะจังหวัดเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ คล้ายกับกรุงเทพมหานคร แต่ก้าวหน้ากว่า โดยให้มีเทศบาลขนาดย่อยบริหารตนเอง พร้อมมีแนวคิดให้เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงด้วย

ส่วนเรื่องงบประมาณจังหวัดและเทศบาลต้องอุดหนุน ซึ่งกันและกันมีข้อตกลงร่วมกันมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการงบประมาณแต่ต้องมีการกำหนดนโยบายการใช้งบประมาณของจังหวัดที่ต้อง เป็นไปตามระเบียบวินัยการเงินการคลัง ที่สำคัญการจัดสรรงบประมาณของรัฐให้จังหวัดก็จะต้องคำนึงถึงเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นๆด้วย นอกจากนี้ยังต้องเปิดโอกาสให้จังหวัดสามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติของตนเองได้ ร่วมถึงระบบการศึกษาและมีส่วนในการเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาประเทศด้วย ซึ่งหากจริงจังแนวทางนี้จะแล้วเสร็จภายใน 4 ปี

ขณะที่นายเอนก เห็นด้วยกับแนวคิดของนายจรัส เชื่อว่าเป็นแนวทางที่สามารถใช้ในการปฏิรูปการกระจายอำนาจได้จริง และพรรคร่วมพลังประชาชาติไทยก็มีนโยบายในลักษณะเดียวกันนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด