"วิษณุ" ยัน ครม.สัญจรภาคอีสาน ไม่เกี่ยวกับการเมือง

16 ก.ค. 2561 เวลา 4:45 น.

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ยืนยันการลงพื้น ครม.สัญจรภาคอีสานไม่เกี่ยวกับการการเมือง แต่เป็นการติดตามความก้าวหน้า การปัญหาความเดือดร้อน เป็นนโยบายของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยืนยันว่าการลงพื้นที่ ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรในแต่ละจังหวัดอย่างต่อเนื่องนั้น เป็นการปฎิบัติหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อติดตามความก้าวหน้า การปัญหาความเดือดร้อน เป็นนโยบายของรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะในช่วง 20 ปีหลัง ซึ่งรัฐบาลตั้งใจตั้งแต่เข้ามาว่าจะลงพื้นที่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ส่วนที่ 2 ปีแรกมีการลงพื้นที่น้อย แต่มาลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังก่อนมีการเลือกตั้งนี้ เพราะก่อนหน้านี้ได้แจ้งไปทุกพื้นที่ให้มีการขับเคลื่อนงานต่างๆ และรัฐบาลจะลงไปติดตามทั้งหมด ในช่วงหลัง

ขณะที่ข้อสังเกตที่ว่าพื้นที่ภาคอีสานเป็นฐานเสียงพรรคเพื่อไทยที่ รัฐบาลต้องการจะไปดึงความนิยมนั้นยืนยันว่า รัฐบาลตัดสินใจว่าเดิมจะลงพื้นที่ในภาคเหนือ จังหวัดเชียงรายและน่าน แต่เนื่องจากปัจจัยด้านความพร้อม จึงเปลี่ยนมาที่ภาคอีสาน อย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะไป จัด ครม.นอกสถานที่ ที่จังหวัดเชียงรายในโอกาสหน้า หลังจากที่ทุกอย่างมีความพร้อม ส่วนการเชิญนักการเมืองในพื้นที่ไปร่วมด้วยนั้น เป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างหนึ่ง เพราะรัฐบาลตั้งใจจะรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่ ครม.สัญจร ทุกครั้งของรัฐบาลว่ามีโครงการใดที่ได้อนุมัติและพื้นที่ เรื่องใดที่ไม่สามารถอนุมติได้และเรื่องใดที่รอการอนุมัติ โดยยืนยันว่าอุบลราชธานีเป็นจังหวัดที่กำหนดลงพื้นที่เอาไว้ไม่เกี่ยวกับการดูด สส. พร้อมกันนี้ปฎิเสธว่าไม่ได้ยินว่าเกณฑ์ประชาชนไปได้มากจะมีผลต่อการอนุมัติงบประมาณของจังหวัด