“ดอน” ขอบคุณสื่อนอก ตีข่าวหมูป่า ทำให้ได้รับการช่วยเหลือมากขึ้น

17 ก.ค. 2561 เวลา 4:27 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยร่อนหนังสือขอบคุณแต่ละประเทศที่ส่งทีมช่วยหมูป่าติดถ้ำหลวง แล้ว จ่อพิจารณาขอบคุณสื่อต่างประเทศที่ช่วยนำเสอนข่าวสาร

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศ ได้ทำหนังสือขอบคุณทุกประเทศที่ให้ช่วยภารกิจช่วยทีมหมูป่าฯ ออกจากถ้ำหลวงไปแล้ว และกำลังพิจารณาขอบคุณสื่อมวลชนต่างประเทศ ที่นำเสนอข่าวสารให้คนทั่วโลกได้รับทราบ ทำให้ประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือมากขึ้น และเหตุการณ์ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีการนำเสนอเรื่องราวของประเทศไทยให้ต่างชาติได้รับทราบ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ กำลังรวบรวมเสียงสะท้อนในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับกรณีถ้ำหลวง ที่ต่างประเทศสะท้อนผ่านสถานทูตไทยในประเทศตัวเอง เพื่อมาพิจารณาว่าควรจะดำเนินการไปในทิศทางใด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยร่อนหนังสือขอบคุณแต่ละประเทศที่ส่งทีมช่วยหมูป่าติดถ้ำหลวง แล้ว จ่อพิจารณาขอบคุณสื่อต่างประเทศที่ช่วยนำเสอนข่าวสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยร่อนหนังสือขอบคุณแต่ละประเทศที่ส่งทีมช่วยหมูป่าติดถ้ำหลวง แล้ว จ่อพิจารณาขอบคุณสื่อต่างประเทศที่ช่วยนำเสอนข่าวสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยร่อนหนังสือขอบคุณแต่ละประเทศที่ส่งทีมช่วยหมูป่าติดถ้ำหลวง แล้ว จ่อพิจารณาขอบคุณสื่อต่างประเทศที่ช่วยนำเสอนข่าวสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยร่อนหนังสือขอบคุณแต่ละประเทศที่ส่งทีมช่วยหมูป่าติดถ้ำหลวง แล้ว จ่อพิจารณาขอบคุณสื่อต่างประเทศที่ช่วยนำเสอนข่าวสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยร่อนหนังสือขอบคุณแต่ละประเทศที่ส่งทีมช่วยหมูป่าติดถ้ำหลวง แล้ว จ่อพิจารณาขอบคุณสื่อต่างประเทศที่ช่วยนำเสอนข่าวสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยร่อนหนังสือขอบคุณแต่ละประเทศที่ส่งทีมช่วยหมูป่าติดถ้ำหลวง แล้ว จ่อพิจารณาขอบคุณสื่อต่างประเทศที่ช่วยนำเสอนข่าวสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยร่อนหนังสือขอบคุณแต่ละประเทศที่ส่งทีมช่วยหมูป่าติดถ้ำหลวง แล้ว จ่อพิจารณาขอบคุณสื่อต่างประเทศที่ช่วยนำเสอนข่าวสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เผยร่อนหนังสือขอบคุณแต่ละประเทศที่ส่งทีมช่วยหมูป่าติดถ้ำหลวง แล้ว จ่อพิจารณาขอบคุณสื่อต่างประเทศที่ช่วยนำเสอนข่าวสาร