นายกฯลงพื้นที่ครม.สัญจร "อำนาจเจริญ -​ อุบลฯ" พรุ่งนี้

22 ก.ค. 2561 เวลา 6:56 น.

นายกรัฐมนตรี เตรียมนำคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่สัญจร 23-24 ก.ค.นี้ เพื่อหารือพัฒนาเศษรฐกิจกลุ่มอีสานตอนล่าง พร้อมมอบหนังสืออนุญาตที่ดินทำกิน ตอบสนองแนวคิด "รัฐได้ป่า ประชาได้ประโยชน์ "

อำนาจเจริญ -​ อุบลฯ พร้อมรับนายกฯลงพื้นที่พรุ่งนี้

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2561 (ครม.สัญจร) ที่จังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม เพื่อพัฒนาเป็นเมืองอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและพัฒนาการค้าชายแดนให้ได้มาตรฐานสากล

โดยวันที่ 23 กรกฎาคม ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะตรวจราชการที่จังหวัดอำนาจเจริญก่อน จุดแรกไปที่ศูนย์เรียนรู้ผักอินทรีย์ เมืองธรรมเกษตร ไร่ภูตะวัน ออร์แกนิคฟาร์มบ้านหนองเม็ก ซึ่งเป็นต้นแบบการส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัด  ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากบทเรียนการใช้สารเคมีของเกษตรกรทำให้แกนนำคนรุ่นใหม่ตะหนักถึงปัญหาและความสำคัญของวิธีการดูแลสุขภาพ

จึงใช้ประสบการณ์องค์ความรู้และเทคโนโลยีจากประเทศอิสราเอลมาประยุกต์ใช้ และเป็นต้นแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ โดยล่าสุดทางจังหวัดได้เตรียมการ ให้การต้อนรับนะพร้อมแล้วแต่อาจจะมีอุปสรรคเรื่องของฝนฟ้าอากาศ ที่ตกตลอดทั้งวัน

จากนั้นนายกฯจะเยี่ยมชมศูนย์แพทย์แผนไทยพนา ที่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2536 มีการดำเนินการใน 3 กิจกรรมได้แก่คลินิกบริการแพทย์แผนไทย ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร และงานวิชาการฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย โดยนายกจะรับฟังบรรยายสรุปและชมการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกสมุนไพรในชุมชน การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรหมอพื้นบ้าน และการส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน มุ่งสู่เมืองสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ทั้งจังหวัด

และช่วงบ่าย นายกฯจะเดินทางไปจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมการปลูกป่าในเมือง และพบประชาชน ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าหวน ตำบลขามใหญ่ และจะได้มีการมอบหนังสืออนุญาต จัดที่ดินทำกินให้กับประชาชน ภายใต้แนวคิด รัฐได้ป่า ประชาได้ประโยชน์ จุดนี้นายกรัฐมนตรีจะปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

สุดท้ายช่วงเย็น นายกฯจะเป็นประธานเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี 2561ที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 23-28 กรกฎาคมนี้ ณ ลานขวัญเมือง พร้อมร่วมกิจกรรมต่างๆ และทักทายประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม