"ดุสิตโพล" เผยผลสำรวจ ครม.สัญจรในสายตาประชาชน

22 ก.ค. 2561 เวลา 8:09 น.

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้การลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรของ เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง แต่ส่วนใหญ่ก็มองว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองด้วย

ปชช.อยากให้ครม.สัญจรแก้ปัญหาความเดือดร้อน

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศในประเด็น “ครม.สัญจรในสายตาประชาชน” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,132 คน ต่อประเด็นที่ว่า ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ครม.สัญจร ที่ จังหวัดอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้การลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรของ เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง แต่ส่วนใหญ่ก็มองว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองด้วย
อันดับ 1 ประชาชนอยากให้การลงพื้นที่เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างแท้จริง อันดับ 2 มองว่าอาจมีนัยยะทางการเมือง เกี่ยวกับการหาเสียง ดูด ส.ส.ตามที่เป็นข่าว อันดับ 3 ไม่อยากเห็นความขัดแย้ง หรือหาประโยชน์จากเรื่องนี้ อันดับ 4 อยากให้มีการลงพื้นที่ทุกจังหวัด มีความเท่าเทียมกัน อันดับ 5 มองว่า รัฐบาลที่ผ่านมาก็มีการจัด ครม.สัญจร เป็นเรื่องปกติทางการเมือง

“ผลดี” ที่จะได้จากการจัด ครม.สัญจร

อันดับแรก คือ ได้ลงพื้นที่ ได้พบปะ รับฟังปัญหาจากคนในพื้นที่จริง รองลงมา คือ ประชาชนได้ใกล้ชิด พูดคุยกับนายกฯ โดยตรง  มีการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการที่สำคัญในพื้นที่ กระตุ้นการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ สุดท้าย คือ การสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชน

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้การลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรของ เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง แต่ส่วนใหญ่ก็มองว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองด้วย

“ความคาดหวัง” ของประชาชนต่อการจัด ครม.สัญจรในครั้งนี้

ข้อแรก คือ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เดือดร้อนประสบปัญหา ได้เข้าพบและชี้แจงด้วยตนเอง รองลงมา คือ มีการนำผลจากการประชุมไปสานต่อ แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด  จังหวัดได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยดี ลงพื้นที่ด้วยความจริงใจ ไม่มีนัยยะแอบแฝง และ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้การลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรของ เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง แต่ส่วนใหญ่ก็มองว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองด้วย

ประชาชนคิดว่าการจัด ครม.สัญจร ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองหรือไม่?

ส่วนใหญ่มองว่า มีนัยยะทางการเมือง ร้อยละ 61.21 เพราะ เป็นการลงพื้นที่เพื่อหยั่งเสียงประชาชน มีความข้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ต้องการดูกระแสตอบรับ ของประชาชน เป็นการหาแนวทางในการทำงาน กลุ่มที่ตอบว่า ไม่มีนัยยะแอบแฝงอยู่ที่ร้อยละ 38.79 เพราะมองว่า เป็นการประชุม ครม. สัญจรปกติ รัฐบาลต้องการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้น

สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้การลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรของ เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง แต่ส่วนใหญ่ก็มองว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองด้วย

ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ กับ กระแสข่าวการประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการ “ดูด ส.ส.”

อันดับ 1 ตอบว่า ไม่แน่ใจ เพราะ ไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง ยังไม่เห็นความเคลื่อนไหว ยังไม่ชัดเจน อาจเป็นเพียงการโจมตีกันเพื่อทำลาย ความเชื่อมั่นให้ลดลง สวนดุสิตโพลเผย ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้การลงพื้นที่ประชุมครม.สัญจรของ เป็นการแก้ปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง แต่ส่วนใหญ่ก็มองว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีนัยยะทางการเมืองด้วย
อันดับ 2 เห็นด้วย เพราะรัฐบาลต้องการสร้างฐานเสียง ขยายกลุ่มนักการเมืองที่มีอยู่ หาสมาชิกเพิ่มเพื่อให้ตรงใจประชาชน อันดับ 3 ไม่เห็นด้วย เพราะ เพราะมองว่า ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของ ส.ส. เป็นการสร้างกระแสมากกว่า และ การประชุมใช้ระยะเวลาสั้น ไม่น่าจะทำอะไรได้