หอการค้าฯอีสานตอนล่าง เตรียมชงครม. ของบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

23 ก.ค. 2561 เวลา 7:42 น.

กลุ่มหอการค้าจังหวัดอีสานตอนล่าง 4 จังหวัด เตรียมเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่ต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ให้จัดสรรงบประมาณ เพื่อเพิ่มศักยภาพโดยเฉพาะโครงการสร้างพื้นฐาน

หอการค้าฯอีสานตอนล่างเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ถนนทางหลวงหมายเลข 231 ที่เป็นเส้นทางวงแหวนรอบเมือง จ.อุบลราชธานี ที่ยังขาดการเชื่อมต่ออีก 1.71 กิโลเมตรเป็นหนึ่งในโครงการที่หอการค้า 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง 2 คือ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอำนาจเจริญ จะเสนอโครงการพัฒนาต่อคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.

เช่นเดียวกับสถานีรถไฟอุบลราชธานี หรือที่คนท่องถิ่นเรียกว่า สถานีวาริน จุดรับ-ส่งสุดท้ายของการเดินทางมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ยังเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยากให้ภาครัฐ เร่งรัดการทำรถไฟทางคู่ ทั้งจากวารินถึงช่องเม็ก และวารินไปจ.อำนาจเจริญ เพื่อเชื่อมต่อถึงชายแดนและจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่จะช่วยให้ศักยภาพในการขนส่งสินค้ามีความพร้อมชายแดน

นอกจากนี้ยังมีอีกหลายโครงการที่จะนำเสนอ กรอ.ให้พิจารณา เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการทำแก้มลิง ยกระดับการเป็นเกษตรอินทรีย์นำร่อง 4 จังหวัด ด้านการท่องเที่ยวนำเสนอพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยง ทั้งศิลปวัฒนธรรมของภาคอีสานตอนล่าง เชื่อมสามเหลี่ยมมรกตกับประเทศเพื่อนบ้าน

โดยประธานหอการค้า จ.อุบลราชธานี ได้ยกตัวอย่างพิธีแห่เทียนพรรษา ที่มีเม็ดเงินสะพัดของนักท่องเที่ยวกว่า 300 ล้านบาทต่อปี จากปริมาณเม็ดเงินสะพัดทั้งปีอยู่ 5,000-6,000 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมของการประชุม กรอ.ครั้งนี้ ประธานหอการค้า จ.อุบลราชธานี จะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยคาดว่าการพัฒนาทั้ง 5 หมวดหลัก จะใช้งบประมาณในการพัฒนาประมาณ 1 หมื่นล้านบาท