นายกรัฐมนตรี มอบเงิน 5 ล้านบาท ช่วยเหลือ สปป.ลาว บรรเทาเหตุเขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อยแตก

25 ก.ค. 2561 เวลา 10:48 น.

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบเงินจำนวน 5 ล้านบาท แก่เอกอัครราชทูต สปป.ลาว เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักเป็นเหตุให้เขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย ชำรุด เกิดเหตุอุทกภัย

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 5 ล้านบาทหรือ ประมาณ 1,300 ล้านกีบ แก่นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทย เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากเหตุฝนตกหนักเป็นเหตุให้เขื่อนเซเปียน – เซน้ำน้อย ชำรุด เกิดเหตุอุทกภัย เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือ ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่า พร้อมให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านอาหาร น้ำสะอาด ยา และเต็นท์พลาสติก ในการบรรเทาอุทกภัยในครั้งนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งขณะนี้ ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทหารและพลเรือน อาสาบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือต่อไป

ด้ายเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ได้กล่าวแสดงความซาบซึ้งในไมตรีของรัฐบาลและประชาชนไทย ความช่วยเหลือของรัฐบาลและประชาชนไทยครั้งนี้ ยืนยันให้เห็นถึงมิตรภาพและน้ำจิตน้ำใจคนไทยที่มีต่อเพื่อนทั้งในยามปกติและเมื่อเพื่อนต้องการความช่วยเหลือ เป็นมิตรภาพที่แท้จริง ขอขอบคุณอีกครั้ง ขณะนี้ทราบว่า หน่วยงานของลาวได้เร่งแก้ไขและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างเต็มที่

โอกาสเดียวกันนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มีสารแสดงความเสียใจส่งไปถึงนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นของประชาชนชาวลาว พี่น้องชาวลาวจะสามารถก้าวผ่านภัยพิบัติในครั้งนี้และสถานการณ์จะผ่านพ้นไปด้วยดีในเร็ววัน