เปิดประวัติ 2 กกต.ใหม่ตัวเต็ง ก่อนลุ้นเลือก ปธ.กกต.บ่ายนี้

31 ก.ค. 2561 เวลา 7:33 น.

คณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการคัดเลือก 5 ราย จากที่ประชุม สนช. จะมีการประชุมเพื่อคัดเลือกประธาน กกต.คนใหม่ในวันนี้ ที่อาคารรัฐสภาในช่วงบ่าย ขณะสื่อยังรุมจับตา2 ตัวเต็งอดีตผู้พิพากษา ฉัตรไชย,ปกรณ์

ในวันนี้ช่วงบ่ายที่อาคารรัฐสภา กกต.ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุม สนช.เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ที่ผ่านมา ทั้ง 5 ราย ประกอบด้วย 1.นายสันทัด ศิริอนันต์   2.นายอิทธิพร บุญประคอง  3.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย 4.นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี และ 5.นายปกรณ์ มหรรณพ จะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อคัดเลือกหาตัวประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งคนใหม่ โดยมีการคาดการณ์ว่า มีผู้มีรายชื่อเข้าข่ายอาจได้รับการเลือกตั้งเป็นประธาน 2 ราย คือ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา และนายปกรณ์ มหรรณพผู้พิพากษาศาลฎีกา

โดยก่อนหน้านี้มีการเอ่ยถึงชื่อของ 2 ท่านนี้ปรากฎเป็นข่าวเป็นระยะ หลังผ่านการคัดเลือกจากที่ประชุม สนช. ให้เข้ามาดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำหรับ นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี นั้น  เป็นอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา อายุ 64 ปี เกิดเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2596 เป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2519

ประวัติการทำงานในหน้าที่ผู้พิพากษา เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาจนมาได้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาระดับบริหารในศาลชั้นต้น คือ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) ช่วงเดือน ต.ค. ปี พ.ศ.2551-2554

ต่อมาในช่วงการโยกย้ายตำแหน่งตามวาระในเดือน ต.ค. ปี พ.ศ.2554 ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นระดับศาลฎีกา โดยได้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา จนกระทั่งเดือน ต.ค. ปี พ.ศ.2556-2558 ได้เลื่อนเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาอีกครั้งหนึ่ง

จากนั้นขึ้นสู่ตำแหน่งผู้พิพากษาระดับบริหารอีกครั้งในตำแหน่ง ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) ตั้งแต่ ต.ค. ปี พ.ศ.2558 และย้ายเป็นประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ( กลุ่มจังหวัดภาคกลาง) ปี พ.ศ.2559

โดยระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษา นายฉัตรไชย ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ในคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ในชั้นอุทธรณ์ด้วย ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาทั่วประเทศ รวมทั้งการพิจารณาโทษวินัยผู้พิพากษา

กระทั่งต่อมาในการโยกย้ายตามวาระเดือน ต.ค. ปี พ.ศ.2560 นายฉัตรไชย ได้มาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าในศาลฎีกา ก่อนที่จะเสนอตัวลงสมัครรับเลือกเป็น กกต.

ทางด้าน นายปกรณ์ มหรรณพ  อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา อายุ 62 ปี เกิดเมื่อวันที่ 9 ก.พ.2498 จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2518 ศึกษาระดับปริญญาโท จบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ปี พ.ศ.2548

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้พิพากษานั้น เริ่มต้นจากการเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา และได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาระดับบริหารในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยมาดำรงตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ( กลุ่มอีสานตอนบน) ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2552 เป็น รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 9 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) ช่วงเดือน ต.ค. ปี พ.ศ.2555 –2556 และเป็นรองประธานศาลอุทธรณ์ ช่วงเดือน เม.ย. ปี พ.ศ.2556 – ก.ย. ปี พ.ศ.2556

จนได้ขยับตำแหน่งขึ้นระดับชั้นศาลสูง (ฎีกา) ได้เป็นผู้พิพากษาศาลฎีกา เมื่อปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งระหว่างนั้นในปี พ.ศ.2557-2559 ที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้รับเลือกให้เป็นอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ( อ.ต.ก.) ชั้นศาลฎีกาด้วย โดยมีวาระ 2 ปี ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวก็จะมีหน้าที่ในการพิจารณาบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายผู้พิพากษาเบื้องต้น รวมทั้งประเด็นการรับเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ต่อมาในปี พ.ศ.2559 ก็ได้รับเลือกเป็น อ.ต.ก.ในชั้นศาลฎีกาอีกเช่นกัน