ทส. เร่งแก้ปัญหาป่าไม้ไทยอย่างยั่งยืน เตรียมปฎิรูปครั้งใหญ่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งแก้ปัญหาป่าไม้ ที่มีเหลืออยู่เพียงร้อยละ 32 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยสาเหตุหลักของป่าไม้ที่หายไป มาจากการตัดไม้ทำลายป่า จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

ทส.เร่งแก้ปัญหาป่าไม้ไทยอย่างยั่งยืน

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกมาระบุว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, กรมป่าไม้ ,กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้ประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาป่าไม้ของประเทศไทยอย่างจริงจัง ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยเตรียมจัดประชุม การปฎิรูปป่าไม้แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 ถึง 24 สิงหาคม 2561นี้ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการปฎิรูปป่าไม้ไทย

พลเอกสุรศักดิ์ ระบุด้วยว่า ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยเหลืออยู่เพียงราว ๆ ร้อยละ 32 ลดลงไปเกือบครึ่ง หากเทียบกับเมื่อ 60 ปี ที่ผ่านมา โดยมี 10 จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดในแถบภาคเหนือ และภาคตะวันตก ประกอบไปด้วย แม่ฮ่องสอน ที่มีพื้นที่ป่ามากที่สุด ร้อยละ 87 ได้แก่ จังหวัดตาก ,ลำปาง ,เชียงใหม่ ,แพร่ ,กาญจนบุรี ,น่าน ,เพชรบุรี ,ลำพูน ,และ จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยสาเหตุหลักของป่าไม้ที่หายไป มาจากการตัดไม้ทำลายป่า จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น การทำลายป่าเพื่อการเกษตรเชิงเดี่ยวตามกระแสทุนนิยม การเติบโตของอุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงภาคการท่องเที่ยวที่เป็นหนึ่งในการสร้างผลกระทบต่อการตัดไม้ทำลายป่า

ทั้งนี้ในงานจะมีการเสวนาหลากหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาป่าไม้ของไทย ทั้งการ ปฏิรูปอย่างไรให้ป่าไม้ยั่งยืน การจัดการป่าชายเลน อนาคตไม้เศรษฐกิจไทย ทำอย่างไรให้ยั่งยืน และที่สำคัญ คือการสร้างเครือข่ายประชาชน เพื่อร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนและคงอยู่ต่อไป