“บิ๊กตู่” สั่งทำ Big Data ข้าวประเมินตลาดการผลิตข้าวให้แม่นยำมากขึ้น

รัฐมนตรีช่วยฯ กระทรวงเกษตรฯ เผย ที่ประชุม นบข.เห็นชอบเพิ่มโควต้าส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยุโรป 5 พันตัน นายกฯสั่งจัดทำ Big Data ข้าวเพื่อประเมินตลาด การผลิตข้าวให้แม่นยำมากขึ้น

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เห็นชอบปรับเพิ่มโควต้าส่งออกข้าวเปลือกอินทรีย์และข้าวเปลือกตามมาตรฐาน GAP เพื่อส่งออกไปยังยุโรป เพิ่มจาก 2,000 ตัน เพิ่มเป็ 5,000 ตัน หวังส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์และข้าวมาตรสากล GAP ทั้งประเทศจำนวน 60,000 ตัน จากปี 60 เพิ่มเป็น 2.8 แสนตันในปี 64

นายกรัฐมนตรี สั่งหลายหน่วยงานทั้งกระทรวงเกษตรฯ มหาดไทย พาณิยชย์ ธ.ก.ส. กรมอุตุนิยมฯ สมาคมโรงสีข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าว ร่วมจัดทำ Big Data ข้าวเพื่อประเมินตลาด ประเมินสถานการน้ำ เพื่อให้การพยากรณ์การผลิตข้าวในแต่ละปีให้มีความชัดเจนแม่นยำมากขึ้น เพื่อให้รัฐบาลส่งสัญญาณการปลูกข้าวในปริมาณที่พอเหมาะสมกับความต้องการของตลาด ต้องจัดทำแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน

นอกจากนี้ยังปรับแผนโครงการชะลอการขายข้าวเปลือกหรือการจำนำยุ้งฉาง เพื่อดึงสหกรณ์การเกษตรที่มียุ้งฉางของตนเองเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้น โดยใช้เงื่อนไขเหมือนเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมา และยังสั่งหลายหน่วยงานสร้างความเข้าใจกับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย หรือผู้เสียสละใช้พื้นที่เป็นแก้มลิงรองรับน้ำไม่ให้ไหลไปยังพื้ที่อื่น ใช้แนวทางเหมือนกับถ้ำหลวงโมเดล โดยหามาตรการเพิ่มเติมช่วยเหลือเกษตรกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรได้สบายใจมากขึ้น หลังจากประสบปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยต้องศึกษาให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน