ส่งมอบตำแหน่ง ผบ.สส. คนใหม่ลั่น “สานต่อภารกิจกองทัพไทยและพร้อมดูแลประชาชน”

กองบัญชาการกองทัพไทย ทำพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พลเอกธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ และ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี โดย พลเอกพรพิพัฒน์ ให้คำมั่นสัญญาจะสานต่อภารกิจกองทัพไทยและพร้อมดูแลประชาชน

กองบัญชาการกองทัพไทย จัดพิธีมอบหน้าที่การบังคับบัญชาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด ระหว่าง พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ และ พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทน พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ที่เกษียณอายุราชการ

โดย กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกำลังกองทหารเกียรติยศ 3 เหล่าทัพ จำนวน 5 กองพัน และ กองทหารม้าเกียรติยศ และขบวนยานยนต์สวนสนาม โดยมี ผู้บังคับบัญชาระดับสูงจากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึง ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย ร่วมในพิธี

โดยพล.อ.พรพิพัฒน์ ระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตนเองดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมพุทธศักราช 2561 เป็นต้นมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ และขอขอบคุณพลเอกธารไชยยันต์ ที่มอบความไว้วางใจให้ตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญยิ่ง

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พล.อ.ธารไชยยันต์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเท และสร้างผลงานด้วยการพัฒนากองทัพไทยให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในทุกด้าน ซึ่งตนเองพร้อมสานต่อภารกิจของกองทัพไทย ในการดูแลประชาชนและประเทศชาติ

สำหรับพล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 18 และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 29 และ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญทางทหาร เช่น อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร เสนาธิการทหาร รวมถึง ตำแหน่งพิเศษอย่าง ตุลาการศาลทหารสูงสุด