“พล.ท.ณรงค์พันธ์” รับตำแหน่ง มทภ.1 คนใหม่

กองทัพภาคที่ 1 จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่และการบังคับบัญชา ระหว่าง พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา กับ พลโทณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ โดยพลโทณรงค์พันธ์ ย้ำว่า จะยึดนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และพร้อมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต

พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา ส่งมอบหน้าที่และธงประจำตำแหน่ง ให้กับ พลโทณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ แม่ทัพภาคที่ 1 ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกู้เกียรติ ศรีนาคา เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 แทน พลเอกกู้เกียรติ ที่เกษียณอายุราชการ โดย กองทัพภาคที่ 1 จัดกองกำลัง เกียรติยศผสม จำนวน 3 กองพัน ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพภาคที่ 1 ร่วมพิธี

พลโทณรงค์พันธ์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อันเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 1 ถือเป็นเกียรติยศอย่างสูงสุดแก่ตัวเองและวงศ์ตระกูล ขอน้อมรับหน้าที่นี้ไว้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความรับผิดชอบ พร้อมจะยึดถือนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานของอดีตผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และพร้อมจะเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ด้วยชีวิต

สำหรับกองทัพภาคที่หนึ่ง มีภารกิจหลักในการรักษาความมั่นคงของชาติการป้องกันประเทศอธิปไตยตามแนวชายแดน และการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยมี พื้นที่รับผิดชอบในภาคกลางของประเทศ ที่มี หน่วยขึ้นตรงประกอบด้วย

  • กองทัพภาคที่ 1
  • กองทัพน้อยที่ 1
  • กองพลที่ 1 รักษาพระองค์
  • กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
  • กองพลทหารราบที่ 9
  • กองพลทหารราบที่ 11
  • กองพลพัฒนาที่ 1