โพล ชี้ คนกรุงเทพ หนุน "อัศวิน" เป็นผู้ว่า กทม. ทำงานต่ออีกสมัย

04 พ.ย. 2561 เวลา 9:37 น.

ซูเปอร์โพล ระบุ คนกรุงเทพ หนุน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ทำงานต่อ ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า คนกรุงได้เห็นอะไรใหม่ ๆ ที่ดีเกิดขึ้นในผลงานของ ผู้ว่ากทม. คนปัจจุบัน

คนกรุงหนุน "อัศวิน" ทำงานต่อ แก้รถติด-ยาเสพติด

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) ได้เสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง หยั่งเสียงคนกรุง ต่อผู้ว่า กทม.จำนวน พบว่า โดย ร้อยละ 56.6 พบเห็นอะไรใหม่ ๆ ที่ดีจากผู้ว่า กทม. ที่คสช. แต่งตั้ง เช่น จัดระเบียบคืนทางเท้าให้คนเดินติดไฟฟ้าส่องสว่างชุมชน รื้อชุมชนคืนพื้นที่ความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น ร้อยละ 39.8 ไม่มีอะไรใหม่

ส่วนปัญหาเร่งด่วนที่อยากให้ผู้ว่า กทม. แก้ไขพบว่า ร้อยละ 74.7 ระบุ ปัญหารถติดจัดระเบียบจราจรทั้งระบบ ร้อยละ 63.5 ระบุปัญหายาเสพติดในชุมชน โรงเรียน คอนโด หอพัก ร้อยละ 61.3 ระบุแก้อุบัติเหตุ อันตรายคนข้าม รถไม่ยอมจอด สัญญาไฟเสียบ่อย ร้อยละ 58.6 ระบุ ติดกล้องใหม่ ซ่อมกล้อง CCTV ที่ชำรุด ร้อยละ 55.7 ระบุมลพิษ คลองน้ำเน่า ขยะเน่าเหม็น รถขนขยะทำขยะตก

นอกจากนี้ ยังพบว่าประชาชน ร้อยละ 75.9 สนับสนุน ให้พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่า กทม. ทำงานต่อเนื่อง อีกสมัย เพื่อสานต่อปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ กทม.

ผลสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า คนกรุงได้เห็นอะไรใหม่ ๆ ที่ดีเกิดขึ้นในผลงานของ ผู้ว่ากทม. คนปัจจุบัน แต่ยังอาจจะทำให้เห็นชัดขึ้นกว่านี้ ได้อีก โดยอาศัยความเป็นอดีตนายตำรวจระดับสูง ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการปราบปราม และความปลอดภัยของประชาชนมาใช้ให้คนกรุงเทพฯ ได้เห็นกว้างขวางมากขึ้น