“ผู้ว่าฯกทม” ยื่นลาออก บอร์ดสปสช. ปมยื่นทรัพย์สิน

03 ธ.ค. 2561 เวลา 6:38 น.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกสภาเภสัชกรรม ยื่นลาออกจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ หลังปปช.มีประกาศให้ยื่นตรวจสอบทรัพย์สิน

“ผู้ว่าฯกทม” ยื่นลาออก บอร์ดสปสช. ปมยื่นทรัพย์สิน

จากกรณีคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บอร์ด สปสช กรรมการลาออกจากตำแหน่งจำนวน 4 คน ภายหลังมีประเด็นการยื่นทรัพย์สินตามประกาศของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ซึ่งจะมีการคัดเลือกกรรมการใหม่ในการประชุมบอร์ดสปสช.วันนี้ ขณะที่ความคืบหน้าล่าสุด พบว่า มีกรรมการบอร์ดสปสช.ลาออกเพิ่มอีก 2 คน ประกอบด้วย พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ได้ทำหนังสือขอลาออกจากบอร์ดสปสช. ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และกรรมการสัดส่วนจากสภาเภสัชกรรม ซึ่งมี 2 ท่านสลับกันเข้าประชุม คือ ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายกสภาเภสัชกรรม และรศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ กรรมการสภาเภสัชกรรม

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายกสภาเภสัชกรรม ยื่นลาออกจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ หลังปปช.มีประกาศให้ยื่นตรวจสอบทรัพย์สิน

โดยเหตุผลของการลาออกของผู้แทนสภาเภสัชกรรม เนื่องจากกรรมการสภาเภสัชกรรมจะหมดวาระดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 จึงขอลาออกมีผลเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้มีกรรมการสปสช. ลาออกรวมแล้ว 6 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด