"สมชัย" เตือน 4 รัฐมนตรีร่วม "พลังประชารัฐ" ควรลาออก! หวั่นทำผิดรัฐธรรมนูญ

05 ธ.ค. 2561 เวลา 2:26 น.

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. "สมชัย" เตือน 4 รัฐมนตรีร่วมพรรคพลังประชารัฐควรลาออก หวั่นทำผิดรัฐธรรมนูญ ใช้ทรัพยากรของรัฐที่หมิ่นเหม่ไปในทางหาเสียง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต.โพสต์​เฟชบุ๊ก​ส่วนตัว ถึงกรณีที่นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ความเห็นว่า 4 รัฐมนตรี ที่ไปตั้งพรรคการเมืองไม่จำเป็นต้องลาออก ด้วยเหตุผลในอดีตว่าที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็ไม่เคยมีรัฐมนตรีลาออกนั้น เป็นตรรกะที่ถูกเพียงครึ่งเดียว เนื่องจากการดำรงอยู่ของรัฐมนตรีในภาวะปกติและภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแตกต่างกัน รัฐธรรมนูญมาตรา 169 ระบุว่า ในช่วงการเลือกตั้งรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีรักษาการ จะทำ 4 เรื่องไม่ได้ คือ

1) การอนุมัติงบประมาณโครงการที่ผลผูกพันรัฐบาลหน้า

2) การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ เว้นแต่ กกต. เห็นชอบ

3) ใช้เงินสำรองจ่าย ฉุกเฉินจำเป็น เว้นแต่ กกต.เห็นชอบ

4) ใช้ทรัพยากรหรือบุคคลของรัฐเพื่อการหาเสียง

แต่ มาตราดังกล่าวจะบังคับใช้เฉพาะกรณีที่อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว คณะรัฐมนตรีทั้งชุดต้องพ้นจากตำแหน่ง และให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมี ครม.ชุดใหม่ แต่ไม่ใช่กรณีเลือกตั้งครั้งแรก ที่ ครม.ยังมีอำนาจเต็ม ดังนั้น 4 รัฐมนตรี หากไม่ลาออกในช่วงเลือกตั้ง แล้วไปกระทำการใน 4 เรื่องข้างต้น เช่น บังเอิญไปใช้ทรัพยากรของรัฐที่หมิ่นเหม่ไปในทางหาเสียง หรือไปอนุมัติงบประมาณหรือโครงการใดๆที่มีผลผูกพันรัฐบาลชุดต่อไปหรืออนุมัติงบฉุกเฉินและมีลักษณะเป็นการหาเสียง จะเกิดการฟ้องร้องตีความกันอีกว่าทำได้หรือทำไม่ได้ ยิ่งเป็นเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการจะเกิดความวุ่นวายหากแต่งตั้งแล้วเป็นโมฆะภายหลัง

อย่างไรก็ตาม แม้กฎหมายไม่ได้บอกให้ลาออก แต่วิญญูชนควรรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำ และวิญญูชนยิ่งควรรู้ว่าอะไรควรพูดไม่ควรพูด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด