กระทรวงเกษตรฯ แพ้คดี เตรียมจ่ายค่าโง่กล้ายาง ให้ซีพี 377 ล้านบาท

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจ่ายค่าโง่กล้ายางล้านไร่ ชดเชยแพ้คดีให้ ซีพี 377 ล้านบาท พร้อมตั้งคกก.สอบขรก. ฐานละเมิดทางแพ่งทำให้รัฐเสียหาย ต้องชดใช้เงินคืนรัฐ

กษ.แพ้คดีเตรียมจ่ายค่าโง่กล้ายางให้ซีพี 377 ล้านบาท

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะที่ปรึกษาทางกฎหมายของกระทรวงกำลังเจรจาประนอมหนี้กับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด (ซีพี) กรณีที่ศาลฎีกาตัดสินให้กระทรวงเกษตรฯ แพ้คดีการจัดซื้อกล้ายาง 1 ล้านไร่จากการฟ้องร้องของซีพี ซึ่งกรมวิชาการเกษตรทำสัญญารับซื้อกล้ายางจากบริษัทซีพีระหว่างพ.ศ. 2547 ถึง 2549

ต่อมาทางกรมวิชาการเกษตรได้ระงับการส่งมอบต้นกล้ายาง 16.4 ล้านตัน ทำให้ซีพี ฟ้องเรียกค่าเสียหายทั้งจากต้นกล้ายาง ที่ไม่ได้ส่งมอบและภาพลักษณ์ของบริษัท มูลค่า 1,700 ล้านบาท ซึ่งศาลฎีกา ได้ตัดสินเมื่อปลายเดือนธ.ค.2560 ให้กรมวิชาการเกษตรแพ้คดี ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 377 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2561

แหล่งข่าวฯ ระบุว่า ล่าสุดคณะกรรมการประนอมหนี้ได้เจรจากับซีพี ซึ่งทางซีพีตกลงเรียกค่าชดเชยตามที่ศาลสั่ง 377 ล้านบาท แต่ยกเว้นดอกเบี้ยให้ ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ ต้องชำระทันที แต่คณะที่ปรึกษาทางกฎหมายระบุว่า การชำระค่าเสียหายนั้นต้องชำระต่อหน้าศาล จึงยังเป็นข้อขัดแย้งเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติกันอยู่ ทางกระทรวงเกษตรฯ

กำลังเร่งทบทวนข้อกฎหมายเพื่อให้ได้ผลสรุป ใน 1 เดือน ว่าจะต้องชำระต่อหน้าศาลหรือชำระแก่ซีพีโดยตรง อย่างไรก็ตาม ในการเจรจา ทางกระทรวงขอเบ่งชำเป็น 2 งวด งวดแรก 250 ล้านบาท โดยใช้งบเหลือจ่ายของกระทรวงมาชำระ ส่วนที่เหลือ 127 ล้านบาทจะชำระภายในวันที่ 30 ก.ย.2562 ซึ่งอยู่ระหว่างขออนุมัติงบฯ

รายงานข่าวกล่าวว่า คดีดังกล่าวเกิดก่อนหน้ารัฐบาลชุดนี้หลายปีมาแล้ว แต่ศาลเพิ่งมีคำตัดสินเป็นที่สิ้นสุด ทำให้กระทรวงเกษตรฯ ต้องใช้งบฯ มาจ่ายค่าเสียหาย จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงฐานละเมิดแก่บุคคลใดที่สร้างความเสียหายแก่รัฐ หากผลการสอบปรากฏว่าบุคคลที่สร้างความเสียหายแก่รัฐ

จำเป็นต้องดำเนินการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นกรณีทางแพ่ง จะต้องจ่ายเงิน 377 ล้านบาท คืนแก่รัฐ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการสอบสวนทันทีที่กระทรวงเกษตรฯ จ่ายเงินแก่ทางซีพี  ซึ่งถือว่าความเสียหายของรัฐได้เกิดขึ้นแล้ว