“จตุพร” ย้ำ การเลือกตั้งที่เป็นโมฆะไม่ควรเกิดขึ้นอีก

จตุพร พรหมพันธุ์ แนะ กกต. กำหนดให้พรรคการเมืองใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศ และมีโลโก้พรรคในบัตรเลือกตั้ง พร้อมฝากบทเรียนจากการเลือกตั้งที่ไม่ชอบธรรมในอดีตจนทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ และนำไปสู่การยึดอำนาจ ก็ไม่ควรเกิดขึ้นอีก

นายจตุพร พรหมพันธุ์ กองเชียร์พรรคเพื่อชาติ กล่าวภายหลังเป็นวิทยากรของสถาบันพัฒนาการเมืองพรรคเพื่อชาติที่จังหวัดระนองว่า หากต้องการให้ประเทศชาติสงบเรียบร้อย การเลือกตั้งจะต้องมีความยุติธรรม เสมอภาค ชัยชนะที่ได้มาโดยมิชอบ ฉ้อฉล จะสร้างความไม่ชอบธรรม และจะนำพาสู่ปัญหา เช่นการเลือกตั้งเมื่อปี 2500 ที่มีหลายฝ่ายยกตัวอย่าง เป็นการเลือกตั้งที่มีความสกปรก ฉ้อฉลมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ นำพาสู่การยึดอำนาจของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

โดยประวัติศาสตร์จากการเลือกตั้ง 2 ครั้งล่าสุด ทั้งปี 2549 และปี 2557 ที่เป็นโมฆะ ทั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ประกาศว่าทำได้ แต่ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่า เป็นโมฆะ หลังจากนั้นก็เกิดการยึดอำนาจ ครั้งนี้ก็เช่นกัน ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นอีก ประเทศไทยไม่ควรหมดเงินแบบฟรีๆ ให้กับการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะ

ส่วนเรื่องบัตรเลือกตั้ง อยากฝาก กกต. ว่า ควรกำหนดให้พรรคการเมืองใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศ และมีโลโก้พรรค เพราะหน้าที่ของ กกต. คือให้คนสะดวกในการไปใช้สิทธิ ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งมีตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จนถึงผู้สูงอายุ ควรทำให้ทุกคนเข้าใจง่าย เพราะวัตถุประสงค์ของการเลือกตั้ง คือให้ประชาชนสามารถทำตามเจตนารมณ์ของตัวเองได้ ที่ผ่านมาประเทศไทยเสียหายมากพอแล้ว และอยู่ในช่วงกำลังจะมีพระราชพิธีสำคัญ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องร่วมมือกัน เสียสละเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบ การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รัฐบาลที่ดี ถูกต้อง เพื่อรอรับพระราชพิธีที่คนไทยรอคอยอยู่

ขณะที่ การปลดล็อกพรรคการเมืองยังไม่เบ็ดเสร็จอย่างที่ควรจะเป็น เช่น กรณีคำสั่งห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน 5 คน แม้ว่ายกเลิกคำสั่งไปแล้ว แต่ผู้ที่ถูกดำเนินคดีมาก่อน ยังต้องถูกดำเนินคดีต่อไป ทั้งที่ในทางกฎหมาย จะต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลย ควรคิดแบบใจกว้าง เพื่อหาทางออกให้บ้านเมือง พร้อมระบุว่า คดีนี้เล็กน้อยสำหรับตัวเอง เพราะคดีใหญ่กว่านี้มีมากมาย และเห็นว่าสื่อมวลชนควรได้รับการปลดล็อกในการนำเสนอข่าวเช่นเดียวกับประชาชน

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน