กกต.แจงเคาะบัตรเลือกตั้งมีชื่อ-เบอร์-โลโก้ เพื่ออำนวยสะดวกประชาชน [คลิป]

เลขาธิการ กกต.เผย ยังไม่สามารถจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้งได้จนกว่าจะทราบ จำนวนผู้สมัคร และพรรคการเมืองชัดเจน แต่ยืนยันดำเนินการได้ทัน และทุกเขตมีขนาดบัตรเลือกตั้งเท่ากัน

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต. ชี้แจง มติกกต. ให้จัดทำบัตรเลือกตั้งที่มีหมายเลขผู้สมัคร ชื่อพรรค โลโก้พรรค เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน หลังจาก ตรวจสอบทั้งการบริหารจัดการ การส่งบัตรไปทั้ง นอกเขต ในเขต และนอกราชอาณาจักร แล้วเห็นว่าสามารถดำเนินการได้ทัน ทั้งนี้ ที่ประชุม กกต.ให้ตั้งคณะกรรมการดูแลใกล้ชิด

ส่วนการจัดพิมพ์ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะ ต้องทราบก่อนว่าผู้สมัครกี่คน และกี่พรรค จำนวนพรรคที่สมัคร ซึ่งขณะนี้ มี 95 พรรคการเมืองแล้วที่มาลงทะเบียน แต่เมื่อถึงคราวสมัครเลือกตั้งจริงๆนั้น อาจจะไม่ถึงตามจำนวนพรรคการเมืองที่มาลงทะเบียนก็ได้

ส่วนโรงพิมพ์ สำหรับพิมพ์บัตรเลือกตั้งนั้น มองไว้หลายโรงพิมพ์ โดยต้องคำนึงถึงศักยภาพการพิมพ์ความปลอดภัยบัตรเลือกตั้ง ดังนั้นหากจะกระจายการพิมพ์บัตรเลือกตั้งไปหลายโรงพิมพ์ก็อาจจะมีข้อครหาบัตรปลอมได้ สำหรับรูปแบบบัตรเลือกตั้ง น่าจะกำหนดขนาด A4 โดยมี ช่องสำหรับหมายเลข โลโก้ และชื่อพรรคการเมือง และช่องกากบาท

เพิ่มเราเป็นเพื่อน ข่าว ข่าวด่วน ทันเหตุการณ์ทุกวัน @springnews
เพิ่มเพื่อน

ส่วนประเด็นเรื่องป้ายหาเสียงอยู่ในร่างระเบียบ ที่กำลังพิจารณา และพรุ่งนี้จะประชุมร่วมกับพรรคการเมืองเพื่อหารือ ประเด็นดังกล่าวและค่าใช้จ่ายเลือกตั้ง