เลือกตั้ง 62 : ขัดหลักประชาธิปไตย "วิญญัติ" ยื่น ยุบพรรค พรปช. - ค้านประกาศชื่อ "ประยุทธ์" แคนดิเดตนายก

15 ก.พ. 2019 เวลา 4:07 น.

เลขาธิการสมาพันธ์นักเลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ ยื่นหนังสือขอยุบพรรคพลังประชารัฐและคัดค้าน การประกาศชื่อ พลเอกประยุทธ์ โดยอ้างเหตุ เรื่องการครอบงำพรรค และเป็นบุคคลที่มาโดยไม่ชอบเป็นระบอบประชาธิปไตย 

นายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการสมาพันธ์นักกฎหมายเพื่อสิทธิและเสรีภาพ หรือ สกสส. พร้อมคณะทำงาน ยื่นหนังสือกล่าวโทษ ขอให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไต่สวนยุบพรรคพลังประชารัฐ โดยอ้างว่า พฤติการณ์ การจัดตั้งพรรคพลังประชารัฐ ว่ามีบุคคลที่เป็นตัวแทนดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ต่อไปในทางที่ไม่สุจริต มีการเข้ามาครอบงำ ของบุคคลภายนอก และ เรื่องของการใช้ตำแหน่งหรือความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในการเอื้อประโยชน์เป็นคนหรือเป็นโทษต่อผู้สมัครพรรคการเมือง รวมถึง ยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกาศรายชื่อพลเอกประยุทธ์ตามมาตรา 88 ซึ่ง

นายวิญญัติ กล่าวว่า ขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยการยึดอำนาจและบริหารประเทศ ซึ่งขัดกับหลักการระบอบประชาธิปไตย

ขณะเดียวกันวันนี้ ก็เป็นวันที่ กกต.จะประกาศรับรองรายชื่อรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.ทั้งหมด ซึ่งเบื้องต้นนั้นมีรายงานว่า ในรายชื่อ ส.ส.แบบแบ่งเขต มีผู้ที่อาจจะถูกตัดสิทธิ ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการประชุมพิจารณารายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครของ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

สรุปข้อกล่าวหา การยื่นยุบพรรค พลังประชารัฐ

  1. การเข้าครอบงำพรรคการเมืองของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  2. เป็นเจ้าหน้าที่รัฐใช้ตำแหน่งเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้สมัครและพรรคการเมือง และยินยอมให้มีการใช้ทรัพยากรของรัฐ
  3. ใช้นโยบายของรัฐเพื่อเป็นนโยบายพรรคการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ จูงใจ ในการหาเสียงเลือกตั้ง
  4. เป็นกระทำการอันเป็นปฎิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย โดยการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ฯ เป็นนายกฯ อันเป็นการขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากพลเอกประยุทธ์ เป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช.) โดยการยึดอำนาจและบริหารประเทศ ซึ่งขัดกับหลักการระบอบประชาธิปไตย