เลือกตั้ง 62 : นิด้าโพลเผย ปชช. ดูพรรคการเมืองก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง

24 ก.พ. 2562 เวลา 4:57 น.

ผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนส่วนใหญ่ พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง จากพรรคการเมือง และ ดูที่นโยบายของพรรค

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ปี 2562 นี้  พบว่า ประชาชน

 • ร้อยละ 36.39 ตัดสินใจลงคะแนนโดยเลือกพรรคการเมือง
 • ร้อยละ 32.64 เลือกทั้งบุคคลผู้สมัคร ส.ส.และพรรคการเมือง
 • ร้อยละ 30.97 เลือกที่ผู้สมัคร ส.ส.

โดยคุณสมบัติของ ส.ส. และ พรรคการเมืองที่ประชาชนต้องการ   เมื่อถามถึงคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ที่จะเลือก พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

 • ร้อยละ 23.71 ระบุว่า มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
 • ร้อยละ 22.46 ระบุว่า ส.ส. ที่ลงพื้นที่ใกล้ชิดประชาชน
 • ร้อยละ 20.45 ระบุว่า มีความรู้ความสามารถ
 • ร้อยละ 10.66  ระบุว่า ไม่มีประวัติด่างพร้อย
 • ร้อยละ 9.16 ระบุว่า เป็นคนรุ่นใหม่
 • ร้อยละ 5.65 ระบุว่า มีประสบการณ์ทางการเมือง (เคยเป็น ส.ส./ส.ว./ส.จ./นักการเมืองท้องถิ่น)
 • ร้อยละ 3.26 ระบุว่า สังกัดพรรคการเมืองที่เสนอนโยบายที่ถูกใจ
 • ร้อยละ 3.14 ระบุว่า สังกัดพรรคการเมืองที่ชื่นชอบ
 • ร้อยละ 1.38 ระบุว่า เป็นลูกหลานของคนในพื้นที่อยู่ในท้องถิ่นเดิม
 • ร้อยละ 0.13 ระบุว่า เป็นทายาทนักการเมืองผู้มีชื่อเสียง

 

ผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนส่วนใหญ่ พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง จากพรรคการเมือง และ ดูที่นโยบายของพรรค 
ผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนส่วนใหญ่ พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง จากพรรคการเมือง และ ดูที่นโยบายของพรรค 
ผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนส่วนใหญ่ พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง จากพรรคการเมือง และ ดูที่นโยบายของพรรค 
ผลสำรวจความคิดเห็น ประชาชนส่วนใหญ่ พิจารณาตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้ง จากพรรคการเมือง และ ดูที่นโยบายของพรรค