ทีมโฆษก ทบ. ฉะโซเชียลไม่สร้างสรรค์ ล่าชื่อปลด ผบ.ทบ.

04 เม.ย. 2562 เวลา 8:38 น.

ทีมโฆษกกองทัพบก โต้ ยื่นชื่อปลด ผบ.ทบ. ในโซเชียล เป็นพฤติกรรมไม่สร้างสรรค์-เซ็ทอัพสร้างกระแส ชี้นำสร้างความแตกแยก ขอ ประชาชนมีสติ แจง กองทัพมีกลไกตรวจสอบ

พันเอกวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวว่า การลงชื่อถอดถอนผู้บัญชาการทหารบก ในโซเซียล กว่า 3,8000 รายชื่อในเว็บไซต์ change.org  เป็นหนึ่งในกิจกรรมในการแสดงออกถึงความไม่พอใจ หรือ อาจจะมองถึงเรื่องความขัดแย้ง ดังนั้น สังคมจะต้องพิจารณา เพราะไม่ใช่ไปทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์เพียงอย่างเดียว หากสิ่งใดคิดว่าไม่ดีต่อส่วนรวม หรือ ประเทศชาติจะมีช่องทางกระบวนการอยู่แล้ว โดยเฉพาะ บางหน่วยงานหากมีเรื่องที่เกี่ยวข้อง ก็จะมีกระบวนการทางกฎหมายโดยตรงที่จะดำเนินการ การล่ารายชื่อทางโซเชียล จึงไม่มีผลทางกฎหมาย

พันเอกวินธัย ย้ำว่า ตั้งแต่ปี 2557 ก็มีเรื่องต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น แม้ตั้งแต่เริ่มการจัดระเบียบประเทศ แต่ก็มีบางส่วนหรือบางบุคคลก็ยังมีพฤติกรรมในลักษณะไม่ต่างจากในปัจจุบัน ฉะนั้น สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งใหม่ เพียงแต่ว่าวิธีการที่จะดูแลกันเป็นวิธีการใหม่เท่านั้น ส่วนหลักๆ จะต้องใช้การทำความเข้าใจและขอความร่วมมือ ยืนยันว่า การดำเนินการของคสช. ไม่เคยทำร้ายประเทศ เพราะทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติเป็นหลัก

ด้าน พันเอกหญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก มองว่า การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเพื่อขอถอดถอน พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ออกจากตำแหน่งในโซเชียล คือ การเซ็ทอัพสร้างกระแสขึ้นมาเป็นการชี้นำ ไม่ได้เป็นการใช้สื่อโซเชียลเพื่อขอความคิดเห็น แต่การตั้งหัวข้อขึ้นมาทำให้มีการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่เห็นด้วย และส่วนหนึ่งคัดค้าน และสุดท้ายทั้งสองส่วนก็จะมาถกแถลงในโลกโซเชียล ซึ่งมันจะได้ความคิดเห็นที่แตกแยก และใช้วาทกรรมความรุนแรง ทำให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแตกแยกขึ้น ซึ่งลักษณะแบบนี้ ไม่ใช่การสร้างสรรค์ และมองว่า การถอดถอน หรือ ปลดออกจากตำแหน่ง มีระบบกลไกขั้นตอนอยู่แล้ว อยากให้ประชาชนใช้สติ และพิจารณาว่า ไม่เกิดประโยชน์กับสาธารณะ