ปลดอาวุธ คสช. ! ภาคปชช.ยื่นให้ยกเลิกคำสั่ง 53 ฉบับ

24 มิ.ย. 2562 เวลา 14:13 น.

เครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม เดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ยื่นกว่าหนึ่งหมื่น รายชื่อ เสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. หวังเห็นทุกพรรคยกมือโหวตเห็นด้วย

เครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม นำโดย นายจอน อึ๊งภากรณ์ และนายยิ่งชีพ อัชฌานนท์ ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อประชาชน หรือ ไอลอว์ พร้อมประชาชน รวมตัวกันบริเวณด้านหน้ากระทรวงการคลัง ก่อนเดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ ยื่นรายชื่อประชาชน 13,409 รายชื่อ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งของ คสช. และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ขัดกับหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย รวม 35 ฉบับ

เครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม เดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ยื่นกว่าหนึ่งหมื่น รายชื่อ เสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. หวังเห็นทุกพรรคยกมือโหวตเห็นด้วย

เครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม เดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ยื่นกว่าหนึ่งหมื่น รายชื่อ เสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. หวังเห็นทุกพรรคยกมือโหวตเห็นด้วย

เครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม เดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ยื่นกว่าหนึ่งหมื่น รายชื่อ เสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. หวังเห็นทุกพรรคยกมือโหวตเห็นด้วย

เครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม เดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ยื่นกว่าหนึ่งหมื่น รายชื่อ เสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. หวังเห็นทุกพรรคยกมือโหวตเห็นด้วย

นายยิ่งชีพ กล่าวว่า ไอลอว์ ใช้เวลากว่า 1 ปี 6 เดือน รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อจะปลดอาวุธ คสช. โดยครอบคลุม 4 ประเด็น คือ เสรีภาพการแสดงออก เสรีภาพสื่อ สิทธิกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเรียกร้องไปยังพรรคการเมืองทุกพรรค ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล จะตอบรับ และยกมือโหวตในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. พร้อมทั้งคืนสถานการณ์ปกติให้กับระบอบประชาธิปไตย โดยภาคประชาชนจะจับตาดูการทำหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎร

เครือข่ายภาคประชาชน 23 กลุ่ม เดินเท้าไปสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ยื่นกว่าหนึ่งหมื่น รายชื่อ เสนอร่างกฎหมายยกเลิกประกาศ-คำสั่ง คสช. หวังเห็นทุกพรรคยกมือโหวตเห็นด้วย