“ชวน” ชี้ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ ปมตั้ง รมต. ย้ำ ส.ส. ต้องจัดสรรเวลาเข้าประชุม

26 มิ.ย. 2562 เวลา 11:11 น.

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยอมรับ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจริง ส่วนข้อกังวลที่ว่า หากลาออกไปส.ส.เป็นรัฐมนตรี จะกระทบต่อการทำงานในสภาฯ ส่วนตัวมองว่า น่าจะจัดสรรเวลาได้

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตกรณีที่ ส.ส.ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี จนอาจจะส่งผลกระทบต่อปัญหาเสียงปริ่มน้ำ โดยยอมรับว่า เสียง ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลมีปริ่มน้ำจริง จึงเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีซึ่งเป็น ส.ส. ต้องรับผิดชอบจัดสรรเวลาการเข้าประชุมสภาฯ และลงมติ

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยอมรับ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจริง ส่วนข้อกังวลที่ว่า หากลาออกไปส.ส.เป็นรัฐมนตรี จะกระทบต่อการทำงานในสภาฯ ส่วนตัวมองว่า น่าจะจัดสรรเวลาได้

ซึ่งมั่นใจว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อองค์ประชุมและการลงมติ เนื่องจาก สถานการณ์เช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เมื่อครั้งรัฐบาลของตนเอง แต่รัฐบาลก็สามารถอยู่ได้จนเกือบครบวาระ

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยอมรับ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจริง ส่วนข้อกังวลที่ว่า หากลาออกไปส.ส.เป็นรัฐมนตรี จะกระทบต่อการทำงานในสภาฯ ส่วนตัวมองว่า น่าจะจัดสรรเวลาได้
นายชวน ยังเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพิจารณาบรรจุญัตติการตรวจสอบที่มาและคุณสมบัติของ ส.ว. ว่า ได้รับญัตติแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคาดว่า จะสามารถบรรจุวาระได้ภายในสัปดาห์หน้า

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยอมรับ รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจริง ส่วนข้อกังวลที่ว่า หากลาออกไปส.ส.เป็นรัฐมนตรี จะกระทบต่อการทำงานในสภาฯ ส่วนตัวมองว่า น่าจะจัดสรรเวลาได้