การเมือง

วิษณุ แนะว่าที่ รมต. โอนหุ้นสื่อให้พ้นตัวกฎหมายไม่ห้าม ส.ส. เป็น รมต.

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย มองว่า แม้จะมีว่าที่รัฐมนตรีหลายคนถูกร้องกรณีการถือครองหุ้นสื่อฯ แต่ก็ย้ำว่า ไม่กระทบต่อคุณสมบัติเบื้องต้น พร้อมแนะ ให้รีบโอนหุ้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวถึงการกรอกแบบฟอร์มคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นรัฐมนตรี ว่า ส่วนตัวยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ และไม่กล้าตอบว่า จะได้กลับมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกหรือไม่ แต่สำหรับพรรคการเมืองต่างๆ ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง

ทั้งนี้ การตรวจสอบจะต้องเอาข้อมูลของส่วนตัวมาเทียบเคียงกับข้อมูลที่สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีอยู่ โดยเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้ง หุ้นธรรมดา หุ้นสื่อ หรือแม้แต่ หุ้นสัมปทาน จะต้องให้เจ้าตัว คู่สมรสและบุตร เซ็นยินยอม เพื่อขอตรวจสอบข้อมูล

นายวิษณุ ยังแนะนำสำหรับผู้ที่ต้องกรอกเอกสาร ว่า ขอให้กรอกละเอียด ส่วนผู้ที่ถูกร้องเรื่องหุ้นสื่อฯ ขณะนี้ เรื่องอยู่ในขั้นศาลวินิจฉัย ก็ไม่มีปัญหาในชั้นการตรวจคุณสมบัติ แต่ก่อนที่จะเป็นรัฐมนตรี ก็ขอให้จำหน่ายไปเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

ส่วนข้อกังวลของหลายฝ่ายที่มองว่า หากเป็นรัฐมนตรีแล้ว จะต้องลาออกจากการเป็น ส.ส. หรือไม่ นายวิษณุ มองว่า กฏหมายและรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามไว้ แต่เป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่จะตกลงกันเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ไม่ได้ห้ามอะไร แต่การเป็น ส.ส.เขต อาจจะได้รับผลกระทบในการเลือกตั้งซ่อมใหม่ และไม่เป็นเงื่อนไขในการเลือกรัฐมนตรี