การเมือง

วิษณุ ตอบสื่อเรื่องโปรดเกล้า ครม. บอก “ให้รอ อย่าไปไหน”

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้แจงว่าตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาล ได้ร่างในขั้นตอนที่ 1 แล้ว ซึ่งต้องรอให้มีการโปรดเกล้าฯ รายชื่อคณะรัฐมนตรีลงมาก่อน จากนั้นแกนนำรัฐบาลจัดส่งร่างนโยบายให้ประธานรัฐสภาพิจารณาแถลงนโยบายอีกครั้ง

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายชี้แจงรายละเอียด เรื่องการจัดทำร่างนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ว่า ทำเช่นเดียวกับทุกๆรัฐบาลคือที่ผ่านมา มี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 คือการให้พรรคร่วมรัฐบาลลงมือทำกันเอง โดยพรรคแกนนำจะเป็นเจ้าของหลัก ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วเพราะพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้ทำแล้ว ส่วนขั้นตอนที่ 2 จะต้องให้ ผู้แทนของรัฐบาล ไปร่วมพิจารณา ซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึง ขั้นตอนนี้ เพราะจะเกิดขึ้นเมื่อประกาศตั้งครม.แล้ว เมื่อรู้ว่าใคร รับตำแหน่งใด โดยรัฐมนตรีที่ถูกแต่งตั้งก็จะร่วมพิจารณาอีกครั้ง ส่วนขั้นตอนสุดท้าย คือเอาเข้าคณะรัฐมนตรี เพื่อให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็นครั้งสุดท้าย เสร็จแล้วก็ต้องตีพิมพ์ร่างนโยบายทั้งหมดเพื่อส่งสภา ซึ่งขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้ว

หลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีก็จะประชุมกัน โดยจะประชุมกันทันทีหรือเป็นเป็นรุ่งขึ้นหรืออีก 2 วันต่อมา ก็แล้วแต่รัฐบาลเพรราะแต่รัฐบาลไม่เหมือนกัน แต่ทุกรัฐบาลก็จะต้องประชุมกันทั้งนั้น แม้จะยังไม่แถลงนโยบายก็ต้องประชุม เพราะการประชุมนี้ไม่ใช่การประชุมเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน แต่ประชุมเพื่อเตรียม ที่นำร่างนโยบาย สำหรับไปแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยที่ผ่านมาได้อธิบายซักซ้อมกับวิปรัฐบาล แล้ว  ซึ่งนายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานคณะ กรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล ก็เข้าใจตรงกันว่าจะมีขั้นตอนอย่างไร

ส่วนเป็นวันไหน ต้องรอเวลาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตีพิมพ์ร่างก่อน 1-2 วัน เพราะต้องตีพิมพ์ หลายฉบับ แต่ต้องให้สภาได้ดูล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ต่อจากนั้น จะเป็นการกำหนดวันแถลงนโยบายซึ่งขึ้นอยู่กับประธานรัฐสภา ซึ่งการแถลงนโยบายเป็นการประชุมร่วม 2 สภาคือ สสและสว แต่ทั้งหมดนี้ จะเกิดขึ้น หลังจากที่มีการโปรดเกล้า ครม. ชุดใหม่ลงมาแล้ว โดยคาดว่าจะเป็นกลางเดือนกรกฎาคมนี้ตามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีย้ำ

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวถามถึงความชัดเจนว่าจะมีการโปรดเกล้าฯ รายชื่อครม.ชุดใหม่ในวันนี้หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวเพียงสั้นๆ ว่า “รอ อย่าไปไหน