การเมือง

“วัฒนา” จ่อฟ้อง ป.ป.ช. หลังเจอพิรุธคำให้การพยาน คดีบ้านเอื้ออาทร

“วัฒนา เมืองสุข” แถลงข่าว เตรียมฟ้อง ป.ป.ช. หลังมีหลักฐานอ้าง ตัดต่อคำให้การพยาน คดีบ้านเอื้ออาทร

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 ก.ค. ที่พรรคเพื่อไทย นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แถลงข่าวหลัง พบข้อพิรุธของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในการทำสำนวนฟ้องร้องคดีบ้านเอื้ออาทร โดย ป.ป.ช.ได้ตัดต่อคำให้การของพยานในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง ส่งผลให้คำให้การของพยานที่ ป.ป.ช. ยื่นต่อศาล มีเนื้อหาที่แตกต่างจากบันทึกคำให้การที่พยานเคยให้ถ้อยคำไว้ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ

อีกทั้งยังเป็นการจงใจปกปิดหลักฐานที่แสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง ในฐานะจำเลย อย่างน้อย 5 ประเด็น คือ 1. ป.ป.ช. จงใจตัดทิ้งถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ คือ ที่ระบุว่า ประกาศ ก.ค.ช. เกี่ยวกับทีโออาร์ ที่ตนได้กำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ ยังคงประกาศใช้มาจนถึงปัจจุบัน , 2. ป.ป.ช. จงใจตัดทิ้งถ้อยคำที่เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ ยืนยันว่า การเคหะ เป็นผู้จัดการประชุม เพื่อให้ศาลเข้าใจว่า ตนเรียกผู้ประกอบการมาพูดคุยส่วนตัวเรื่องผลประโยชน์ , 3. ป.ป.ช. จงใจตัดทิ้งถ้อยคำของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ ที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ซึ่งช่วยราชการอยู่หน้าห้องของตนไม่เคยแทรกแซงหรือสั่งการใดๆ ในเรื่องเกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทร , 4. ป.ป.ช.จงใจตัดทิ้งถ้อยคำที่ยืนยันว่า ไม่รู้จักและไม่เคยเห็น นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร เข้ามาแทรกแซงหรือสั่งการใดๆ ในลักษณะที่เป็นตัวแทนของตน และ 5. ป.ป.ช.จงใจตัดทิ้งสาระสำคัญต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติให้การในลักษณะยืนยันความบริสุทธ์ของโครงการเอื้ออาทร

ซึ่งนายวัฒนา มองว่า การทำหน้าที่ของ ป.ป.ช.นั้น ส่อเจตนาไม่สุจริตและขาดความน่าเชื่อถือ คิดเป็นอื่นไม่ได้นอกจากเป็นเจตนาหาเรื่องทางการเมือง เพราะตนเป็นคู่ขัดแย้งของรัฐบาล โดย ป.ป.ช.จะอ้างไม่ได้ด้วยว่า ทำไปเพราะหลงลืมและอย่าอ้างว่า ไม่ได้มีเจตนาร้าย เพราะป.ป.ช.เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรง ย่อมตระหนักดีว่า การตัดต่อสำนวนในลักษณะนี้ จะส่งผลอย่างไรต่อรูปคดี แสดงว่า มีเจตนาไม่บริสุทธ์ และจงใจบิดเบือนข้อเท็จจริง เพราะหวังผลทางคดี ทั้งนี้จะนำพยานหลักฐานยื่นต่อศาล เพื่อร้องขอให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงและดำเนินคดีต่อ ป.ป.ช.เพราะการตรวจสอบของ คตส. และ ป.ป.ช.ไม่ได้อยู่บนหลักนิติธรรม แต่เป็นการตรวจสอบเสมือนปฏิบัติกับศัตรูที่ต้องกำจัดให้พ้นทาง มุ่งหมายจะเอาผิดโดยไม่คำนึงถึงวิธีการเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการยึดอำนาจถึงขนาดข่มขู่พยาน และบังคับให้พยานให้การตามคำแนะนำของผู้สอบสวน