การเมือง

อาทิตย์ทรงกลด รับ “จุรินทร์” เข้าทำเนียบ

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มทำงาน ครม.ประยุทธ์ 2

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย คณะทำงาน อาทิ นายสรรเสริญ สมะลาภา และนางมัลลิกา บุญมีตระกูลมหาสุข เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยถือฤกษ์ดีเวลา 09.19น. สักการะศาลท้าวมหาพรหม ที่ประดิษฐ์ฐานอยู่บนตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมกับลงมาสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ ศาลตา-ยาย พร้อมกับถวายดอกไม้พวงมาลัย ตุ๊กตานางรำและตุ๊กตาลูกไก่ เพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งถือเป็นเครื่องเซ่นไหว้ปกติ ไม่ได้มีนัยยะแต่อย่างใด เพราะเป็นการนำมาถวายเช่นเดียวกับครั้งที่เคยเป็นคณะรัฐมนตรี ในสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี

ระหว่างที่นายจุรินทร์สักการะศาลท้าวมหาพรหมด้านบนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้สังเกตเห็นบนท้องฟ้าเกิดพระอาทิตย์ทรงกลด ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ดี และในความหมายทางการเมืองหมายถึงเป็นแสงแห่งชัยชนะ จะช่วยให้บ้านเมืองหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นวิกฤตได้ซึ่งความเชื่อเหล่านี้มีตั้งแต่สมัยโบราณ