ให้กำลังใจ! "จุรินทร์" ลงใต้ดูการทำงานตรวจ DNA พิสูจน์สิทธิ์รับบัตรประชาชน

20 ก.ค. 2562 เวลา 5:40 น.

คณะรองนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมดูการให้บริการประชาชนตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์หาสัญชาติ

วันนี้ 20 ก.ค. เวลา 09:00 ทันทีที่คณะรองนายกรัฐมนตรีเดินทางถึง อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ ได้เดินพบปะ ทักทายถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ พี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการตรวจเอกสารพันธุกรรมดีเอ็นเอ เพื่อแก้ไขปัญหาบุคคลไม่มีทะเบียนราษฎร์และไร้สัญชาติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สร้างความประทับใจ และรอยยิ้มให้กับเจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนที่มารอรับบริการ โดยนายจุรินทร์ ใช้ภาษาถิ่นสอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปถึงสาเหตุของการตกหล่นการสำรวจจนยังไม่มีบัตรประชาชน ซึ่งได้รับคำตอบอันเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น พ่อเป็นคนมาเลย์แต่แม่กลับมาอยู่เมืองไทย หรือพ่อแม่เป็นไทย เกิดเมืองไทยแต่ย้ายถิ่นไม่ได้แจ้งเกิด เป็นต้น โดยนายจุรินทร์กล่าวว่าหากได้บัตรประชาชนก็จะมีผลให้ได้รับสิทธิ์ต่างๆจากภาครัฐโดยถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เรียนฟรี รักษาพยาบาล และสิทธิอื่นๆที่คนไทยทั่วไปพึงไดัรับ

คณะรองนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมดูการให้บริการประชาชนตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์หาสัญชาติ

โดยโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติด้วยการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้เป็นโครงการที่เริ่มเมื่อ 20 กันยายน 2559 โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดใช้แดนภาคใต้และมีรับสั่งด้วยความห่วงใยถึงปัญหาของคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียและคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรรวมทั้งปัญหาขาดสารอาหารด้วย

คณะรองนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมดูการให้บริการประชาชนตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์หาสัญชาติ

สำหรับการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ได้กำหนดจัดตรวจพิสูจน์ เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษหรือไม่มีสัญชาติในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 1000 คน หลังจากที่ในปีงบประมาณปี 2560 -2561 ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่งโครงการยังคงเดินหน้าช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต่อไป