"มาดามเดียร์" เรียกร้องรัฐบาล 4 ข้อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสู่ประเทศอัจฉริยะ

26 ก.ค. 2562 เวลา 11:39 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

ที่ห้องประชุมรัฐสภา สำนักงานทีโอที ในช่วงบ่ายของการประชุมรัฐสภา เพื่อพิจารณานโยบายรัฐบาล "มาดามเดียร์" น.ส.วทันยา วงษ์โอภาษี ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ลุกขึ้นอภิปรายส.ส.บัญชีรายชื่อ อภิปรายนโยบายของรัฐบาล ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่ 5.7 ที่เน้นถึงการพัฒนาดิจิทัลสู่การเป็นประเทศอัจฉริยะ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นนโยบายที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการทำงานจากรัฐบาลในชุดที่แล้ว จึงอยากให้รัฐบาล ได้พัฒนาโครงสร้างนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง

น.ส.วทันยา กล่าวว่า ส่วนตัวอยากเรียกร้อง ว่าวันนี้เราได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในหลายด้าน แต่การเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงอยากให้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งส่วนตัวอยากเห็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐบาล และภาคเอกชน ในการมุ่งพัฒนาประเทศต่อไป จึงอยากเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดัน คือ

1. การวางโครงสร้างเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเตรียมความพร้อมของประเทศให้ก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่ผ่านมาประเทศไทยได้พัฒนาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง กระทั่งมีผู้ใช้งานเฟซบุ๊ค 40 ล้านคน ไลน์ 30 ล้านคน มีการใช้งานธุรกรรมทางออนไลน์ ฟินเทค อินเทอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ทุกอย่างเติบโตต่อเนื่อง เป็นประเทศที่มีมูลค่าเติบโตของ "อีคอมเมิร์ซ" สูงที่สุดในอาเซียน จึงถือว่าประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบ จึงอยากสนับสนุนให้รัฐบาลพัฒนาการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีให้ต่อเนื่อง ทั้งการประมูล 5จี และเทคโนโลยีอื่นๆ ในอนาคต

2. การปรับตัวในการทำงานของภาครัฐ ให้นำเทคโนโลยีเข้ามาบูรณาการการทำงานให้มากขึ้น สานต่อพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล ที่ออกในรัฐบาลชุดที่แล้ว เพื่อยกระดับการทำงานของภาครัฐ ช่วยลดภาะผู้ประกอบการเอกชน และลดค่าเสียโอกาสที่ไม่สามารถคำนวณเป็นมูลค่าได้

3. การเสริมสร้างการลงทุนกลุ่มสตาร์ทอัพ เสริมสร้างระบบ "อีโคซิสเต็ม" ให้มีความพร้อม และส่งเสริมให้คนไทยมีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆ จากต่างประเทศ

และ 4. ปรับปรุงกฎหมายบางฉบับที่ไม่สมัย ซึ่งที่ผ่านมาในรัฐบาลชุดที่แล้วก็มีการออกกฎหมายดีๆ หลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ถือว่าที่ผ่านมาก็ทำดีอยู่แล้ว วันนี้เราสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางที่ถูกต้อง ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศ แต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการวางกลยุทธ์ วางแผนล่วงหน้า จึงหวังว่าจะเกิดการทำงานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐกับเอกชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะเดียวกันก็อยากให้มีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของสังคมควบคู่ไปเด้วย ไม่ใช่มุ่งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว