“เรืองไกร”ตามร้อง”บิ๊กตู่” ปมถวายสัตย์ฯ

30 ส.ค. 2562 เวลา 3:51 น.

“เรืองไกร" ร้องศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัย ปมถวายสัตย์ฯ ไม่ครบ- แถลงนโยบายไม่ระบุแห่งที่มารายได้ ขัดรัฐธรรมนูญ เข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่

ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ วันที่ 30 ส.ค.62 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงศาลรัฐธรรมนูญขอให้วินิจฉัยว่าการที่นายกรัฐมนตรี ถวายสัตย์ฯ ไม่เป็นไปตามมาตรา 161 ของรัฐธรรมนูญ และการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 162 เข้าข่ายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่

โดย นายเรืองไกร กล่าวว่า การที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเห็นว่าการถวายสัตย์ฯ ของนายกฯไม่ครบถ้วนเข้าข่ายเป็นการกระทำขัดรัฐธรรมนูญ และเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชนนั้น ถือได้ว่าเป็นการรับรองแล้วว่าการถวายสัตย์ฯ ของนายกฯกระทำไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการที่นายกฯได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยไม่ได้มีการระบุถึงแหล่งที่มาของรายได้ จึงไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา 162 วรรคหนึ่ง เมื่อนายกไม่ดำเนินการดังกล่าวในทั้ง 2 ประเด็น จึงถือเป็น 2 เด้ง ที่ทำให้การบริหารราชการแผ่นดินยังไม่อาจกระทำได้ จึงเข้าข่ายเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ประกอบมาตรา 3 วรรคสอง จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญเพิกถอนการกระทำที่ไม่ถูกต้อง และสั่งให้นายกฯดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด